Gemeente Leiden


  • Herinrichting infrastructuur Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is het grootste kenniscluster van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health en staat ook internationaal hoog aangeschreven. Het Leiden Bio Science Park huisvest het grootste aantal bio science start-ups in Nederland. Het aantal life sciences-bedrijven en instellingen groeit snel. Op dit moment zijn er 180 bedrijven en instellingen gehuisvest in het park, met in totaal ruim 18.000 medewerkers. Dit aantal groeit naar verwachting door tot circa 27.000 medewerkers in 2025. Deze groei vraagt om een herinrichting van de infrastructuur, zoals de herinrichting van kruisingen en wegen, de verbetering van busroutes en verkeersveiligheid en de aanleg van fiets- en parkeervoorzieningen. Binnen dit project hebben wij een projectmanager geleverd die verantwoordelijk was voor de herinrichting van dit gebied.

Daarnaast hebben wij ook een aandeel geleverd aan de (her)inrichting van de openbare ruimte binnen het project Fietsparkeren NS Station Lammeschansweg en de herinrichting van de Lammeschansweg / Tomatenstraat.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services