HWBP Rijkswaterstaat


Rijkswaterstaat en de waterschappen controleren regelmatig de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. Waterkeringen die niet in orde zijn, worden verstevigd. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt vastgelegd welke waterkeringen er worden aangepakt. Meer dan 1100 kilometer dijken en bijna 500 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten door het hele land, langs de kust, meren en grote rivieren. Van Dijk Employment Services levert al ruim 5 jaar een bijdrage aan het Hoogwaterschermingsprogramma.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services