Realisatie extractie-installatie Kaumera Nereda® Gum, Waterschap Vallei en Veluwe


Het Waterschap Vallei en Veluwe bouwt een fabriek in Epe voor de extractie-installatie Kaumera Nereda Gum om zo grondstoffen te winnen uit het slib van de rioolwaterzuivering.

Realisatie extractie-installatie Kaumera Nereda ® Gum
Grondstoffen worden schaars, dus moet men circulair gaan denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken diverse waterschappen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie en waardevolle grondstoffen geproduceerd worden, zoals Kaumera Nereda ® Gum. De waterschappen werken samen aan het winnen en vermarkten van deze biogrondstof. Op deze manier werken ze, in samenwerking met de wetenschap en het bedrijfsleven, aan de waterzuivering en grondstoffen voor de toekomst. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt hiervoor een fabriek in Epe die medio 2020 in bedrijf wordt gesteld.

Van Dijk Employment Services
Van Dijk Employment Services adviseert het Waterschap middels technisch management en werkt mee aan de realisatie van de fabriek.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of bent u zelf geïnteresseerd in projecten? Neem contact op via het contactformulier (link) of bel met één van de consultants op 078-6549060.

Andere projecten

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services