AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE HAARLEM WAARDERPOLDER, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND


Voorbereiden op een duurzame toekomst met de verbetering van de afvalwaterzuivering.

 

Van Dijk werkt aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder van het hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland staat voor het grootste investeringsproject in de geschiedenis: een complex multidisciplinair nieuwbouwproject van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Haarlem Waarderpolder.

Rijnland zorgt als 1 van de 21 waterschappen in Nederland voor waterveiligheid, schoon en gezond water, voldoende water en waterzuivering. Zo zuivert Rijnland het afvalwater van 35.000 bedrijven en 1,3 miljoen inwoners. De zuivering in Haarlem Waarderpolder is de grootste en 1 van de oudste van de 19 zuiveringen waarmee Rijnland dit doet.

Project AWZI Haarlem Waarderpolder
Het project is eigenlijk tweeledig. Ten eerste de renovatie van 2 van de 3 slibvergistingstorens, de nieuwbouw van een 3e toren en het herbestemmen van de huidige 3e toren. Rijnland stapt hiermee over op een serieel vergistingsproces. Verder wordt de slib- en gaslijn uitgebreid, zodat al het slib van Rijnland op Haarlem Waarderpolder kan worden vergist. Slib is het restproduct van het afvalwater dat omgezet wordt naar biogas. Met de renovatie kan het proces van slibverwerking en biogasproductie ook in de toekomst goed verlopen. Om dit biogas als groengas op het aardgasnet aan te bieden, bouwt Rijnland ook een compleet nieuwe groengasinstallatie.

Ten tweede wordt de waterzuivering vernieuwd, omdat de huidige installatie aan het einde van de levensduur is. Ook is de vernieuwing nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. De huidige zuivering krijgt hiermee ook een nieuwe zuiveringsstap, de nabehandeling.

Vanwege de grootte en complexiteit van het project, vindt de uitvoering plaats in deelprojecten.

Het project is complex enerzijds vanwege de techniek en anderzijds vanwege de omgeving. Er is veel interactie met bestuur, private en semipublieke organisaties in de omgeving en de gemeentes.

Planning
Voor de nieuwe zuivering is in april 2023 een voorkeursalternatief vastgesteld. In 2030 zal de nieuwe zuivering opgeleverd worden.

Van Dijk Employment Services
Bij Rijnland levert Van Dijk Employment Services als raamcontractant kennis en capaciteit voor dit project met een technisch manager, een contractmanager, een adviseur contractmanagement en een omgevingsmanager.

  • De technisch manager is verantwoordelijk voor de technische aspecten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van het project.
  • Onze contractmanager en adviseur contractmanagement organiseren marktconsultaties en werken de inkoopstrategie en de aanbestedingsleidraad uit. Verder houden zij zich bezig met het inkopen van adviesdiensten en het beheer van de contracten van de ingenieursbureaus en aannemers.
  • Het project is gebaat bij het zorgvuldig opbouwen en onderhouden van relaties met interne en externe betrokken partijen en een zorgvuldig vergunningenproces. Onze omgevingsmanager speelt hier een belangrijke rol in.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over onze raamovereenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services