Hoogwaterbeschermingsprogramma


Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

 

Van Dijk werkt aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 

Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterkt het programma in heel Nederland 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen. Deze liggen verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs de kust, langs de meren en langs de grote rivieren. In totaal trekt de Nederlandse staat 13,7 miljard euro uit voor dit grootste dijkversterkingsprogramma ooit.

Het HWBP valt onder het Nationale Deltaprogramma en is het grootste uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Waterveiligheid.

Samenwerking
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie van de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze 22 organisaties werken intensief samen in uitvoering, financiering en kennisontwikkeling om de primaire waterkeringen in 2050 aan de waterveiligheidsnormen te laten voldoen. HWBP is een echte netwerkorganisatie dus. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dijkversterkingen.

Tijd, geld en hinder
Dijkwerkers zetten zich dagelijks in om de dijken, sluizen en gemalen te versterken en op orde te houden. Dit betekent een flinke investering, veel projecten en ongemak voor de omgeving. Een dijkversterking kost veel geld en zorgt voor hinder.

Van Dijk Employment Services
Van Dijk werkt aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen met:

 • het hoogheemraadschap van Rijnland
 • het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
 • Rijkswaterstaat
 • het waterschap Rivierenland
 • het waterschap Brabantse Delta

Deelprojecten
Enkele van de projecten waarop Van Dijk zich inzet, zijn:

 • KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard)
  De dijk langs de Hollandsche IJssel beschermt de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de dijk versterken en verhogen.

 • VIJG (Verbetering IJsseldijk Gouda)
  De dijken langs de Hollandse IJssel zijn vernieuwd om te voldoen aan de veiligheidseisen. De 4 sluizen maken ook deel uit van de primaire waterkering en Rijnland gaat deze renoveren of vervangen.

 • Tiel-Waardenburg
  Rivierenland gaat het dijktraject in de Tielerwaard over 20 kilometer versterken, deels met grond en deels met constructies. De omgeving is complex met dichtbij gelegen kernen en een Natura 2000-gebied.

 • Wolferen Sprok
  Dit dijktraject ligt ten noorden van de Waal binnen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe. Rijnland koos hier voor een ontwerpteam, waarmee de hoogwaterbeschermingsmaatregel ook aan ruimtelijke kwaliteit en aan de versterking van de leefbaarheid van het gebied is gekoppeld.

Specialist waterkeringen
Onze specialist waterkeringen werkt aan een dijkverbetering langs de Hollandse IJssel. Hij adviseert over uitgangspunten voor berekeningen en toetst berekeningen en rapporten op kwaliteit. Hiermee zorgt hij voor de vaststelling van de scope van het project.

Manager projectbeheersing (bouwteammanager)
Onze manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het inrichten en het mogelijk maken van de projectbrede beheersing van het project KIJK. Als meewerkend voorman geeft hij leiding aan 5 mensen in het projectbeheersingsteam.

Projectbeheersing omvat alle activiteiten die bijdragen aan het gestructureerd en gecontroleerd uitvoeren van het project:

 • tijd/planning
 • geld/budget
 • risico’s/kansen
 • integrale rapportages
 • voorstellen
 • kwaliteitsmanagement

Programmamanager HWBP
Van Dijks programmamanager houdt overzicht op strategisch, tactisch en operationeel niveau op alle projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het hoogheemraadschap Rivierenland.

Aan het HWBP werk(t)en via Van Dijk verder mee:

 • adviseur system engineering
 • communicatieadviseur
 • technisch manager
 • bouwteammanager
 • senior risicomanager
 • projectleider kabels en leidingen
 • contractmanager

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services