PROGRAMMA VEENWEIDEN KRIMPENERWAARD, PROVINCIE ZUID-HOLLAND EN HHSK


Natuurontwikkeling en -realisatie van veenweiden in de Krimpenerwaard: een programma op het snijvlak van natuur, landbouw, water en recreatie.

 

Van Dijk werkt aan het programma Veenweiden Krimpenerwaard van de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

 

Programma Veenweiden Krimpenerwaard
Het unieke slagenlandschap de Krimpenerwaard krijgt 2.250 hectare extra veenweidenatuur. Hiervan is 500 hectare al gerealiseerd. Dit is natuur waarin planten en dieren, zoals weidevogels zich thuis voelen.

De doelen van de natuurontwikkeling zijn onder andere:

  • aantrekkelijke(re) leefomgeving;
  • afname bodemdaling en daarmee de CO2-emissie die vrijkomt bij veenoxidatie;
  • verbeterde waterkwaliteit;
  • herstel veenweidenatuur met terugkeer verdwenen planten en dieren.

Het programma is ingedeeld in 11 deelgebieden, 3 ervan zijn al klaar (de 500 hectare). In deze 3 deelgebieden zijn onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd, percelen afgeplagd en dammen aangebracht.

Geschiedenis
Het polderlandschap van de Krimpenerwaard is eeuwenoud en is ontstaan door honderden jaren land te ontginnen en bewerken. De landbouw van de laatste halve eeuw heeft de natuur eenvormiger gemaakt. Planten en dieren die bij dit unieke landschap horen, staan op het punt te verdwijnen of zijn al verdwenen. Met dit programma komt er 2.250 hectare nieuwe natuur bij.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland werken het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK), de gemeente Krimpenerwaard en de provincie samen aan het programma Veenweiden Krimpenerwaard. Samen met agrarisch ondernemers en particuliere grondeigenaren werkt het hele programmateam aan een prettige leefomgeving met ruimte voor toekomstgerichte landbouw, het tegengaan van bodemdaling, goede waterkwaliteit en recreatie.

Planning
De ontwerpfase van het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp is inmiddels afgerond en daarna volgen de aanbesteding- en uitvoeringsfase. Het einde van het programma staat gepland voor 2026.

Van Dijk Employment Services
Van Dijk werkt mee aan dit programma met een contractmanager (provincie Zuid-Holland), een technisch manager (HHSK) en een projectleider natuurontwikkeling (HHSK).

  • De contractmanager zorgt voor de uitvoering van het contractmanagement voor het programma.
  • De technisch manager geeft leiding aan de technische uitwerking en ontwerpen voor de realisatie van de natuurgebieden in de Krimpenerwaard.
  • De projectleider natuurontwikkeling werkt aan een van de deelopdrachten (deelgebied) samen met andere projectleiders van deelopdrachten en met het integrale programmateam van technisch managers, het ingenieursbureau, de manager projectbeheersing, de omgevingsmanager, de contractmanager en de programmamanager.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Lees hier meer over onze relatie met het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. 

Projectmanager Leon van Rijthoven werkt aan het project Weidevogelkerngebied Meerpolder bij de provincie Zuid-Holland. Lees hier het interview dat Van Dijk met hem had.

Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services