Weidevogelkerngebied Meerpolder, provincie Zuid-Holland


Een win-winsituatie: hoe meer dan 25 hectare weidevogelgebied naast biodiversiteit ook ruimte biedt aan watermanagement en recreatie.

Weidevogelkerngebied Meerpolder, provincie Zuid-Holland
In het project Weidevogelkerngebied Meerpolder werken de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland samen aan de realisatie van een weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder, waarin ook ruimte is voor:

  • de vergroting en aanpassing van het watersysteem,
  • de versterking van de algehele biodiversiteit,
  • extensieve recreatie,
  • natuurbeleving

Dit project is onderdeel van de ‘Green Blue Deal’ uit 2018 van de samenwerkende organisaties.

Projectmanagement
Van Dijk Employment Services houdt zich bezig met het projectmanagement, waaronder het ontwerp, de kavelruil, werkomschrijving, aanbesteding en vergunningen.

Meer weten?
Heb je nog vragen of ben je zelf geïnteresseerd in projecten? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met een van de consultants op 078-654 90 60.

Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services