Vacatures


16 van de 16 openstaande vacatures


Senior secretaresse - 220018

Jij bent een enthousiaste en representatieve secretaresse die het heerlijk vindt om veel verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf op te pakken. Het gaat om een zeer uitdagende en afwisselende functie binnen een informele organisatie, waar je veel ruimte krijgt om je te ontwikkelen.


Contractbeheerder - 220024

Je beheert bestaande contracten en je bent van begin tot eind betrokken bij de aanbestedingstrajecten voor contractvormen in de openbare ruimte van een grote gemeente in Utrecht.


Projectleider Zuidwestelijke Delta - 220022

Je geeft bij de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van projecten in het beheergebied (bos- en natuurbeheer).


Omgevingsmanager waterkeringen hoogheemraadschap - 220020

Je voorziet in een zorgvuldig proces voor omgevingsmanagement met integraal projectmanagement voor waterveiligheid, het coachen van omgevingsadviseurs en het zelf uitvoeren van projecten bij een hoogheemraadschap.


Adviseur grondzaken - 220019

Je bent een adviseur grondzaken die kennis levert voor de realisatie van verschillende opgaven in de gebiedsontwikkeling voor een gemeente.


Contractmanager ICT / IV - 220016

Je bewaakt de contractuitvoering, standaardiseert waar mogelijk en adviseert het management over het verbeteren van het contractbeheer en contractmanagement bij een grote overheidsorganisatie.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services