Senior inkoper (12-20 uur)


Senior inkoper (12-20 uur) - 200299

U bent een ervaren inkoper die onder andere aan de slag gaat met de inkoopstrategie, contractstukken, het contractmanagementplan, procesbegeleiding en het gunningsadvies.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een senior inkoper voor het Ingenieursbureau van de desbetreffende gemeente. Er is een grootschalig gebiedsontwikkelingsproject waar in de aankomende 15 jaar een moderne en duurzame stadswijk tot ontwikkeling zal worden gebracht. In totaal zullen er 5500 woningen verijzen met een ruimte voor detailhandel, horeca en recreatie en met uniek hoogbouw voor de gemeente tot wel 125 meter.

Het Ingenieursbureau is voor dit project verantwoordelijk voor de technische projectleiding. Dit houdt in dat het bureau de technisch adviseur is in de planvorming. Daarbij is het bureau tegelijkertijd verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de inkoop, de realisatie en de overdracht van de bovengrondse en de ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. Er moet hierbij gedacht worden aan het bouw- en woonrijp maken, de aanleg van (bouw)wegen, bruggen, kademuren, watergangen, duikers, groeninrichting en de grotere infrastructurele inrichting.

Het team wordt aangestuurd door het Integraal Project Managementteam (IPM) waarin de werkvelden projectmanagement, technisch management, omgevingsmanagement, management projectbeheersing en contractmanagement te onderscheiden zijn. Voor de rol van contractmanager wordt er onderscheid gemaakt op strategisch en operationeel niveau.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U stelt de inkoopstrategie op exclusief de technische inhoud.
 • U adviseert met betrekking tot de inkoopstrategie exclusief de technische inhoud.
 • U adviseert over de beste kwaliteit-prijsverhouding van de uitvragen.
 • U adviseert met betrekking tot Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), UAV-GC contractvormen en andere vormen van aanbesteden.
 • U stelt contractstukken inclusief aanbestedingsdocumenten en exclusief de technische inhoud / vakinhoudelijk kennis van het Programma van Eisen op.
 • U stelt het contractmanagementplan op.
 • U geeft procesbegeleiding bij de aanbesteding exclusief de technische inhoud.
 • U geeft procesbegeleiding met de beoordeling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
 • U stelt het gunningsadvies op en u stelt brieven op met de gunningsbeslissing en de opdrachtbrief.
 • U voert de afwijzings- en toelichtingsgesprekken met inschrijvers.
 • U ondersteunt juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten.
 • U wikkelt de klachtenprocedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten af.
 • U neemt deel aan het integraal projectmanagementoverleg van de buurt.

Eisen

 • U beschikt over een erkend hbo- / wo-diploma of hbo / wo werk- en denkniveau.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als inkoopadviseur / contractmanager in de grond-, weg- en waterbouw en u hebt daarbij minimaal 4 meervoudige en / of Europese aanbestedingstrajecten en uitvoeringsprojecten begeleid.
 • U bent op 12 juni of 15 juni beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U hebt, bij voorkeur, in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met inkoopprocessen binnen (niet-)overheidsorganisaties of de G4 gemeenten waarbij u zelf de opsteller bent geweest van de inkoopdocumenten. Uw inzet heeft geleid tot ten minste 2 succesvol afgeronde Europese aanbestedingstrajecten binnen het fysieke domein inclusief overdracht aan de betrokken opdrachtgever.
 • U hebt, bij voorkeur, ervaring met de samenwerking of de aansturing binnen een inkooporganisatie van een gemeentelijk overheidsorgaan binnen de G4 gemeenten, waarbij u complexe interne inkoopprocessen heeft doorlopen. Daarbij denkend aan tenderboards, multidisciplinaire gelaagdheid van accordering en een inkoopteam bestaande uit tenminste 10 personen.
 • U hebt, bij voorkeur, in de afgelopen 10 jaar minimaal één inkooptraject op basis UAV en UAV-gc opgezet, begeleid en / of uitgevoerd binnen tenminste één van de G4 gemeenten. Met als onderwerp civiele constructies en inclusief de overdracht aan de betrokken opdrachtgever.

Waar?
Regio Amsterdam

Wanneer?
De functie is per juni aanstaande beschikbaar voor 12 tot 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste juni 2021, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 29 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 200299.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Adviseur inkoop en aanbesteden (24 uur)

U begeleidt met uw ervaring complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten en adviseert de projectleiders en opdrachtgevers op het gebied van de…

 • Werkweek: 24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Gelderland



Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services