Senior adviseur verkeer (36 uur)


Senior adviseur verkeer (36 uur) - 200304

U bent een analyserende adviseur verkeer en omgeving die aan de slag gaat met het opstellen van de bereikbaarheidsstrategie voor de renovatiewerkzaamheden van een tunnel.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van infrastructuur en milieu, is op zoek naar een senior adviseur verkeer. Als adviseur levert u een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. U bent intermediair tussen de opdrachtgever en de omgeving binnen één project van de opdrachtgever. Het project bevindt zich momenteel in de planfase waarbij de technische scope wordt onderzocht. Aan de hand van deze uitkomst wordt een eerste start gemaakt met het betrekken van de regionale partners waarmee onder andere over de bereikbaarheid en de tunnelveiligheid wordt gesproken. Wat er precies gerenoveerd moet worden aan de tunnel, wordt momenteel onderzocht. De omgevingspartijen maken zich zorgen over de impact van de renovatie voor de doorstroming van het verkeer. Momenteel worden de eerste verkeerscijfers onderzocht voor de diverse tunnels, vervolgens wordt een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. De strategie moet uiteindelijk leiden tot concrete bereikbaarheidsmaatregelen die samen met de omgevingspartijen wordt ingezet indien de renovatiewerkzaamheden daar om vragen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het proces met de stakeholders wat leidt tot het mitigeren van de verkeershinder tijdens de renovatie van de tunnels op basis van de werkwijze Minder Hinder.
 • U geeft invulling aan het opstellen van een bereikbaarheidsstrategie voor de renovatie van de tunnels
 • U werkt deze strategie uit tot een concreet bereikbaarheidsplan met een maatregelenpakket van infra-, verkeers-, mobiliteits- en communicatiemaatregelen.
 • U bent verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van de infrastructurele en (dynamische) verkeersmanagementmaatregelen en werkt hierbij nauw samen met andere omgevingsadviseurs op het gebied van mobiliteit en communicatie.
 • U maakt gebruik van dynamische verkeersmodellen en verkeersgegevens die u zelf analyseert en in begrijpelijke taal toelicht aan de interne en de externe belanghebbende.
 • U draagt bij aan het vormgeven van de aanbestedingsdocumenten door invulling te geven aan de specifieke eisen op het vlak van omgevings- en verkeersmanagement.
 • U draagt bij aan het opstellen van een kwantitatief en kwalitatief EMVI Minder Hinder model met bijbehorende contractstukken.
 • U bent de contactpersoon op ambtelijk niveau voor de betrokken provincie, de gemeenten, de vervoerders en de bedrijven en voor de collega’s van het district en de verkeerscentrale.
 • U stelt intern een vinger aan de pols bij de afstemming tussen de techniek en de omgeving over de uitvoeringswijze en weet de te maken keuzes te vertalen naar het bereikbaarheidsvraagstuk.
 • U stelt de weggebruikers en de reizigers centraal in uw aanpak en werkt continu aan draagvlak voor het project.
 • U monitort de voortgang en rapporteert direct aan de omgevingsmanager en het IPM-team van het project.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde wo-opleiding in de richting van verkeerskunde.
 • U hebt minimaal 10 jaar ervaring met omgevingsmanagement en verkeersmanagement.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring met de civiele, de infrastructurele en de tunnel technische onderdelen van de rijkswegtunnels in relatie tot het (operationeel) verkeersmanagement.
 • U hebt kennis van en ervaring met het opstellen van complexe kwantitatieve en kwalitatieve EMVI Minder Hinder modellen en de uitwerking van de bijbehorende contractstukken.
 • U hebt kennis van en ervaring met het opstellen en uitvoeren van bereikbaarheidsplannen en de standaard Minder Hinder aanpak voor de complexe infrastructurele (tunnel)projecten.
 • U hebt kennis van en ervaring met het strategische omgevingsmanagement en verkeersmanagement bij grote en complexe Rijkstunnelrenovatie-projecten, specifiek op het thema bereikbaarheid.
 • U hebt kennis van het opzetten en het uitvoeren van gedragen verkeersmanagementplannen en –maatregelen en de kort-cyclische evaluatie daarvan.

Wensen

 • U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met infrastructurele projecten van de Rijksoverheid en het werken in IPM-teams.
 • U hebt ervaring met zowel het uitvoeren van de ondersteunende- en advies- als coördinerende taken in een complexe IPM-organisatie.
 • U hebt ervaring met de volgende systemen of methodes:
  • Grip
  • Relatics
  • Connect
  • Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
  • System Engineering (SE)
 • U hebt ervaring met het aansturen van marktpartijen bij deelprojecten en het leveren van bijdragen aan het voorbereiden, het implementeren en het uitvoeren van projecten.
 • U hebt ervaring met het dragen van risico’s en beheersmaatregelen voor alle fases waarin het project zich bevindt.

Waar?
Regio Rotterdam

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 29 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 200304.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Senior projectleider stadsontwikkeling (24 uur)

Als projectleider stadsontwikkeling voert u grote multidisciplinaire projecten uit op afdeling / gemeente overschrijdend terrein en op strategisch…

 • Werkweek: 24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-Holland

Omgevingsmanager (24-36 uur)

U gaat voor projecten in openbare ruimte aan de slag met omgevingsmanagement gerelateerde taken binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie…

 • Werkweek: 24-36 uur
 • Contract: Parttime, Fulltime
 • Locatie: Noord-Holland

Senior communicatieadviseur (32 uur)

Als communicatieadviseur adviseert u over strategische en complexe projecten, bent u het klankbord voor de organisatie en wethouder en werkt…

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: UtrechtCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services