Manager projectbeheersing Hoogwaterbeschermingsprogramma (32 uur)


Manager projectbeheersing Hoogwaterbeschermingsprogramma (32 uur) - 200430

U bent een ervaren manager in de project- en programmabeheersing van complexe projecten in de grond-, wegen en watersector in de plan- en uitvoeringsfase.

Wie?
Onze opdrachtgever, een waterschap in Gelderland, is op zoek naar een manager projectbeheersing voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het eigen gebiedsprogramma in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Twee managers projectbeheersing leiden deze programma’s in goede banen.

Vanwege het vertrek van een van de managers projectbeheersing zoekt het waterschap zo spoedig mogelijk vervanging. Dit is nodig vanwege de zwaarte van de programma’s en de inmiddels ontstane achterstand. Ook is capaciteit en expertise nodig om de professionalisering van de programmasturing en –beheersing te realiseren.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U coördineert en leidt de professionalisering van de beheersaspecten van de programma’s met de aanwezige instrumenten en methodiek.
 • U bewaakt de gestelde doelen en speelt hierop in als dit nodig is.
 • U brengt risico’s in kaart en stelt auditplannen op.
 • U onderhoudt nauw contact met het integraal projectmanagementteam (IPM) voor de voortgang en bewaking van het project, vooral met de projectbeheersers.
 • U houdt overzicht over de financiën, planning, kosten en risico’s.
 • U structureert de informatievoorziening, procedures en richtlijnen in het programma.
 • U ziet raakvlakken op integraal niveau met afdelingen van het waterschap en daarbuiten, zoals het landelijke HWBP en handelt hiernaar.
 • U stuurt de projectbeheersers aan en adviseert hen over de besluitvorming binnen de projecten.

Eisen

 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring als manager project- of programmabeheersing in complexe technische projecten in de grond-, water- en wegensector in de plan- en uitvoeringsfase.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van een team specialisten op hbo- en wo-niveau, bij voorkeur in IPM-teams.
 • U hebt ervaring met het verzorgen van stukken voor de besluitvorming en (financiële) verantwoording naar opdrachtgever en bestuur.
 • U hebt kennis van en ervaring met het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT), IPM, projectmatig werken (bij voorkeur PRINCE2) en programmamanagement (bij voorkeur Microsoft Project), risicomanagement (RISMAN) en systeemgerichte contractbeheersing (SCB).
 • U bent op donderdag 9 juli beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Waar?
Regio Gelderland

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 32 uur per week. Het waterschap kan deze uren maandelijks bijstellen als blijkt dat er minder werk is dan ingeschat. Deze functie is op projectbasis tot ten minste half juli 2021, met een optie van telkens 6 maanden verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór maandag 6 juli en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-6549060. Referentienummer 200430.

Deze vacature is vervuldCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services