Projectmanager realisatie Meerpolder (8-12 uur)


Projectmanager realisatie Meerpolder (8-12 uur) - 200669

Als ervaren projectmanager reageert u snel en flexibel in een complexe omgeving en neemt u de regie en verantwoordelijkheid van de realisatie van het Weidevogelkerngebied op u.

Wie?
Onze opdrachtgever, een samenwerkingsverband van 2 gemeenten, een Hoogheemraadschap en een provincie in Zuidwest-Nederland, is op zoek naar een projectmanager voor de realisatie van het Weidevogelkerngebied Meerpolder. In juni 2018 hebben de statenleden besloten om € 10 miljoen in de begroting op te nemen voor de realisatie van de weidevogeldoelen / icoonsoorten in de regio. Om dit te realiseren wordt ruim 200 hectare provinciaal eigendom ingezet, verdeeld over 6 gebieden in de provincie. Eén van deze gebieden betreft de Zoetermeerse Meerpolder waarvan de provincie 18 hectare bezit. Dit gebied wordt gezien als de meest kansrijke locatie voor de weidevogels. Niet alleen de provincie maar ook 2 gemeenten en een hoogheemraadschap hebben ambities binnen dit gebied, gericht op de biodiversiteit, waterberging en recreatie. Deze gedeelde ambities zijn de basis voor de samenwerking binnen de opgestelde en ondertekende Green / Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder.

De initiatief-, definitie-, en ontwerpfase zijn afgerond door het speciaal opgestelde projectteam met onder andere als resultaat het inrichtingsplan. Rondom de zomer van 2020 wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin meer concrete afspraken worden gemaakt over de realisatie, inclusief de inzet van de verschillende partijen. Voor deze realisatiefase is de provincie op zoek naar een projectmanager die er onder andere voor moet zorgen dat in juni 2021 de uitvoeringswerkzaamheden van start kunnen gaan. Uiterlijk in 2022 moet de financiële verantwoording van het project zijn afgerond. De huidige projectmanager is werkzaam bij één van de 2 gemeenten en zal de taken overdragen aan de nieuwe projectmanager. Voor de realisatiefase van het project gelden de volgende mijlpalen:

 • het afronden van de aanbesteding (15-05-2021)
 • de oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden (15-09-2021)
 • de oplevering van de financiële eindrapportage (01-10-2021)

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U voert de regie op het project, zowel op het gebied van proces als inhoud, en zorgt daarbij voor het tijdig (laten) uitvoeren van de benodigde acties en processen.
 • U beheerst het project op onder andere risico’s, planning en geld.
 • U bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking en voor de financiële eindverantwoording van het gehele project.
 • U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een definitief beheer- en onderhoudsplan op het gebied van een pachtkader en u organiseert hiervoor een tijdige pachtuitgifte.
 • U draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording van het project in relatie tot de toegekende subsidies.
 • U bent verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • U bent verantwoordelijk voor de afstemming en bewaking van de integraliteit van het project en u borgt de kwaliteit.
 • U hebt oog voor de onderlinge samenhang en afhankelijkheden met andere ontwikkelingen in de polder.
 • U kiest de juiste prioriteiten, mijlpalen en wijzigingen in het uitvoeringstraject en maakt hier voorstellen voor.
 • U bent verantwoordelijk voor het opzetten van een beheerorganisatie die zorg draagt voor een optimaal en toekomstbestendig weidevogelbeheer.
 • U verzorgt de realisatie van de contractbeheersing namens de provincie naar derden.
 • U onderhoudt contacten en communiceert met de bestuurlijke opdrachtgevers en verschillende stakeholders over het ontwerp en het uitvoeringstraject.
 • U geeft invulling aan de afspraken met de landschapstafel DHW en onderhoudt nauw contact.
 • U creëert draagvlak en betrokkenheid bij de projectpartijen en stakeholders en verbindt de uiteenlopende belangen.
 • U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een Definitief Ontwerp voor de uitkomst van het kavelruilproces.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • U heeft ruime ervaring in projectmanagement / -beheersing binnen diverse overheden.
 • U kunt goed omgaan met belangentegenstellingen van (kritische) stakeholders.
 • U heeft minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager bij infrastructurele projecten bij een of meerdere overheidsorganisaties, zoals een waterschap, gemeente of vergelijkbaar. 
 • U bent op donderdag 24 september beschikbaar voor een digitaal kennismakingsgesprek met onze opdrachtgever.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring met integrale (groen en water) projecten.

Waar?
Regio Zuid-Holland

Wanneer?
De functie is per begin oktober beschikbaar voor 8-12 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot in principe eind december 2021, afhankelijk van de voortgang van het project. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 18 september 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-6549060. Referentienummer 200669.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectmanager stadsbedrijven (24-32 uur)

U bent een projectmanager stadsbedrijven die voor een gemeente complexe ontwikkelings- en instandhoudingsprojecten binnen de openbare ruimte…

 • Werkweek: 24-32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Utrecht

Projectmanager kelders en muren (24-32 uur)

Als projectmanager kelders en muren gaat u voor een gemeente aan de slag binnen het programma Wervengebied en werkt u aan de toekomstbestendigheid…

 • Werkweek: 24-32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Utrecht

Projectleider baggeren (24 uur)

Met uw kennis en ervaring begeleidt u baggerprojecten voor een waterschap op een doortastende en pragmatische manier.

 • Werkweek: 24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services