Projectleider civiel (36 uur)


Projectleider civiel (36 uur) - 200793

U heeft als projectleider ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving van een gemeente en bent met name werkzaam op verschillende rioleringsprojecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Brabant, is op zoek naar een civiel technisch projectleider. Het betreft een grote gemeente met 150.000 inwoners die wonen in de 14 wijken. De gemeente is geliefd om haar cultuurhistorie en bourgondische levendigheid. Zij kent een sterke identiteit en een modern, dynamisch en bedrijvig karakter. Naast de rijke historie kent de gemeente veel water en wordt het omgeven door veel groen. Werken bij deze gemeente betekent daardoor werken in een inspirerende omgeving. De prettige omgeving is van invloed op het plezier van de collega’s dat op haar tijd weer een positieve invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van het werk. Persoonlijke ontwikkeling staat binnen de ambtelijke organisatie hoog in het vaandel en daarnaast wordt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd.

Als projectleider gaat u aan de slag met projecten op het gebied van element- en asfaltverharding, riolering, groen en bouw- en woonrijp maken. Hierbij zal het accent vooral liggen op de rioleringsprojecten.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent het aanspreekpunt bij ontwikkel-, beheer- en onderhoudsprojecten vanaf de initiatieffase tot en met de overdracht aan de beheerder, inhoudend:
  • het gecontroleerd starten van een project op basis van een projectplan.
  • het leidinggeven aan het projectteam in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase.
  • de verantwoordelijkheid voor de sturing op de gemaakte afspraken met betrekking op de aspecten geld, kwaliteit, informatie, risico’s, organisatie, beheeraspecten en communicatie.
  • het verzorgen van de aanbesteding en gunning.
  • het voeren van de directievoering, inclusief de afhandeling van meer- en minderwerk.
  • het voeren van reguliere overleggen met de opdrachtgever over de voortgang van het project.
  • het bij elkaar brengen van de input van de verschillende beheerdisciplines.
 • U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de technische en financiële adviezen en rapportages.
 • U beoordeelt de contracten binnen het werkgebied, zoals RAW-bestekken en UAV-gc-contracten.
 • U stelt het inkoopplan en de projectenplanning op.
 • U werkt risicogestuurd door onder andere het opstellen van reguliere risicoanalyses volgens de Risman-methodiek.
 • U stelt de periodieke projectvoortgangsrapportage op voor de opdrachtgever.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider realisatie.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring als directievoerder UAV.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring als afdelingshoofd van een (middel)grote gemeente.
 • U bent op maandag 9 of dinsdag 10 november beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met onze opdrachtgever via MS Teams.

Wensen

 • U heeft aanvullende cursussen afgerond op het gebied van Directievoering UAV.
 • U heeft ervaring met zowel RAW/UAV als met UAV-gc contracten.
 • U heeft bij voorkeur minimaal 10 jaar:
  • ervaring als projectleider realisatie.
  • ervaring als directievoerder UAV.
  • ervaring als afdelingshoofd van een (middel)grote gemeente.
 • U heeft ervaring met projecten in aanleg en / of de vervanging en instandhouding van riolering.

Waar?
Regio Den Bosch

Wanneer?
De functie is per half november beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste half november 2021, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór maandag 2 november 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200793.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services