Contractmanager (16 uur)


Contractmanager (16 uur) - 200796

U bent een ervaren contractmanager die in de uitwerkings- en realisatiefase eindverantwoordelijk is voor de totstandkoming en het succesvol contracteren van het aanbestedingsdossier. 

Wie?
Onze opdrachtgever, een waterschap, is op zoek naar een contractmanager. Met ruim 375 medewerkers verzorgt het waterschap het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In 2019 zijn alle primaire waterketens getoetst aan de hand van de Waterwet. In de 3e toetsronde is de waterkering van de Rijnkade in Arnhem afgekeurd over een totale lengte van circa 1,2 km en aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In de afgelopen periode is de verkenningsfase doorlopen op dit traject, wat heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief (VKA). Momenteel doorloopt het waterschap de planuitwerkingsfase.

De hoogwaterveiligheidsopgave wordt gezamenlijk met de ruimtelijke opgaven van de gemeente Arnhem opgepakt door een gezamenlijk projectteam. Dit team bestaat uit 5 IPM-rollen, waaronder de uw rol als contractmanager. U bent in de uitwerkings- en realisatiefase eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en het succesvol contracteren van een gedragen aanbestedingsdossier binnen budget, planning en vereiste kwaliteit. In het aanbestedingsdossier, het UAV-gc-contract, zijn de opgaven van het waterschap, de meekoppelkansen van de gemeente Arnhem en de klanteisen van de stakeholders en de relevante risico’s verwerkt. Bij het opstellen en contracteren van het aanbestedingsdossier wordt u ondersteunt door een ingenieursbureau.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent in de uitwerkings- en realisatiefase eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en het succesvol contracteren van een gedragen aanbestedingsdossier binnen budget, planning en vereiste kwaliteit.
 • U zorgt voor zowel het contractmanagement van het ingenieursbureau in de planuitwerkingsfase als voor de totstandkoming van een integraal aanbestedingsdossier voor de realisatiefase.
 • U zorgt ervoor dat in het integraal aanbestedingsdossier het uitwerken en begeleiden van de juiste aanbestedingsprocedure en gunningscriteria is opgenomen.
 • U bent in de realisatiefase verantwoordelijk voor het contractmanagement van de marktpartij die de uitvoering van het werk realiseert.
 • U werkt nauw samen met de overige IPM-rollen om zo te komen tot een gezamenlijk en integraal afgewogen aanbestedingsdossier.
 • U brengt een goede samenwerking met de inkoopspecialisten van het waterschap en de gemeente Arnhem tot stand.
 • U begeleidt het gezamenlijke projectteam bij de juiste aanbestedingstechnische afwegingen en informeert de stakeholders hierover.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde bestuurs- of bedrijfskundige opleiding op wo-niveau.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen, aanbesteden en managen van UAV-gc-contracten.
 • U heeft minimaal 2 jaar ervaring met systeemgerichte contractbeheersing.
 • U heeft minimaal 2 jaar ervaring als IPM-rolhouder contractmanagement bij dijkversterkingsopgaven in stedelijk gebied.
 • U heeft minimaal 2 jaar ervaring met contractmanagement bij waterschappen.
 • U bent op woensdag 4 of donderdag 5 november beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met onze opdrachtgever via MS Teams.
 • U bent in ieder geval op woensdagen 8 uur per dag beschikbaar.

Wensen

 • U heeft ervaring met contractmanagement in zowel de planuitwerkingsfase als de realisatiefase van een project.
 • U heeft ervaring met contractmanagement in HWBP-projecten.
 • U heeft ervaring met het opstellen van aanbestedingsdossiers voor projecten met meerdere opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld een waterschap en een gemeente.
 • U heeft kennis van en ervaring met UAV-gc-contracten bij waterschappen.
 • U bent in staat om de continuïteit van de inzetbaarheid te borgen, bij bijvoorbeeld ziekte of tijdelijke afwezigheid.

Waar?
Regio Doetinchem

Wanneer?
De functie is per half november beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot in principe begin oktober 2024. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór maandag 26 oktober 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 200796.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Adviseur contractzaken (32 uur)

Als adviseur contractzaken stelt u de inkoopplannen en contractdocumenten op, begeleidt u de Europese aanbestedingsprocedures en verzorgt u de…

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Noord-Holland

Senior contractmanager (36 uur)

U bent een senior contractmanager die zich bezig houdt met een integraal gebiedsontwikkelingsproject, waarbij u verantwoordelijk bent voor de…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Gelderland

Jurist dijkversterkingsprojecten (24-36 uur)

Als ervaren jurist bent u binnen het waterschap verantwoordelijk voor het opstellen en toetsen van (samenwerkings)overeenkomsten voor de dijkversterkingsprojecten…

 • Werkweek: 24-36 uur
 • Contract: Parttime, Fulltime
 • Locatie: GelderlandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services