Programmamanager mobiliteit studies en verkenningen (32-40 uur)


Programmamanager mobiliteit studies en verkenningen (32-40 uur) - 210283

Als programmamanager mobiliteit studies en verkenningen stuurt op een efficiënte manier een programma aan en stuurt u op de voortgang van de studies en het creëren van draagvlak voor de oplossingen.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een programmamanager mobiliteit studies en verkenningen voor programma’s met mobiliteitsvraagstukken. De opgave van de provincie is het vergroten van de aantrekkelijkheid en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van ruimte behouden blijft. Hier wordt in samenwerking met de inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden aan gewerkt, zodat er een gezonde en duurzame leefomgeving wordt gecreëerd.

Als programmamanager mobiliteit studies en verkenningen komt u te werken binnen het domein Mobiliteit (MOB). Dit domein werkt aan een mobiliteitsnetwerk waarin smart mobility een bijdrage levert aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Binnen Mobiliteit spelen enkele vraagstukken op het gebied van onder andere het openbaar vervoer, het fietsgebruik en meer. De provincie vervult binnen de programma’s een uitvoerende, regulerende, stimulerende en coördinerende rol.

Binnen Mobiliteit wordt u onderdeel van het Expertiseteam 2. Dit team van ongeveer 30 collega’s houdt zich bezig met de strategische bereikbaarheidsopgave van de provincie. Een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid staat voorop. Het team wordt betrokken bij de trajectstudies voor rijkswegen en voert studies en verkenningen uit voor de provinciale wegen. Daarnaast wordt er geparticipeerd in samenwerkingsprogramma’s met het Rijk en gemeenten en behoren de uitvoeringsprogramma’s Fiets, Goederenvervoer en Kwaliteit van de leefomgeving ook tot de werkzaamheden van dit team. U wordt programmamanager van het programma Provinciale Wegen, waarbij 3 opdrachtnemers verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke aansturing van de projectleider: één voor het beheer en onderhoud, één voor de uitvoering van de provinciale wegenprojecten en één voor de verkenningen en trajectstudies.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U initieert studies naar provinciale wegen in de provincie Utrecht en bewaakt de voortgang hiervan.
 • U formuleert een exacte opdracht waarmee een projectleider op pad gaat.
 • U bent verantwoordelijk voor het beschreven resultaat binnen de beschikbare middelen en tijd.
 • U stuurt projectleiders en verkeerskundigen programmatisch aan.
 • U stuurt op inhoud, werkprocessen en houdt regelmatig voortgangsgesprekken.
 • U stelt samen met andere programmanagers en de ambtelijke opdrachtgever prioriteiten op programmaniveau op.
 • U stuurt inhoudelijk en beheersmatig op gestelde beleidsdoelen.
 • U stuurt op proces en voortgang en waar nodig escaleert u in de richting van de ambtelijk opdrachtgever, het managementteam en de bestuurlijke opdrachtgever.
 • U voert voortgangsoverleggen en tussentijdse gesprekken.
 • U bent bij tegenstelde belangen en doelstellingen de vraagbaak voor beleidsmedewerkers en projectleiders bij inhoudelijke knelpunten en dilemma’s.
 • U verzorgt de overdracht van de studieprojecten naar de programmamanager uitvoering.
 • U haalt studies op en loopt vooruit op beheer en onderhoud bij de programmamanager beheer en onderhoud.
 • U haalt interne en externe signalen en innovaties op en houdt hier rekening mee.
 • U houdt de portefeuilleoverleggen en de vergaderingen van GS, de commissie M&M en PS bij.
 • U vertaalt signalen en (gewijzigde) bestuurlijke inzichten naar het inhoudelijke programma en bespreekt deze met de betreffende projectleider(s).

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo- en / of wo-opleiding.
 • U heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met verkeerskunde / mobiliteitsbeleid en / of project- en procesmatig werken en / of omgevingsmanagement.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving zoals de Rijksoverheid, een provincie of een gemeente.
 • U heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als programmamanager.
 • U bent in week 16 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met verkeerskunde / mobiliteit, project- en procesmatig werken en met omgevingsmanagement.
 • U heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 5 jaar ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving zoals de Rijksoverheid, een provincie of een gemeente.
 • U heeft in de afgelopen 8 jaar meer dan 4 jaar ervaring opgedaan als programmamanager.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is vanaf begin juni beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2022, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden).

Hoe?
Reageer vóór maandag 19 april en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210283.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Persvoorlichter (32 uur)

U bent een ervaren persvoorlichter die de schakel vormt tussen de gemeente en de media en als verbinder kan optreden in een veranderend medialandschap.

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime, Fulltime
 • Locatie: Noord-Brabant

Omgevingsmanager (28-36 uur)

U bent een omgevingsmanager met ruime ervaring als omgevingsmanager en / of projectleider bij (afval)watergerelateerde projecten.

 • Werkweek: 28-36 uur
 • Contract: Fulltime, Parttime
 • Locatie: Noord-Holland

Opstalontwikkelaar (36 uur)

Als opstalontwikkelaar heeft u ervaring met een grootsteedse ontwikkelingsopgave en zorgt u voor de voortgang en de daadwerkelijke realisatie…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: GelderlandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services