Gebiedsregisseur bereikbaarheid (20-24 uur)


Gebiedsregisseur bereikbaarheid (20-24 uur) - 210284

Als gebiedsregisseur heeft u minimaal 10 jaar ervaring met project- en procesmanagement en gebiedsgericht mobiliteitsmanagement en werkt u aan de realisatie van een verbeterde bereikbaarheid.

Wie?
Onze opdrachtgever, een samenwerkingsverband, is op zoek naar een gebiedsregisseur bereikbaarheid. Het samenwerkingsverband bestaat uit de provincie, 2 gemeenten, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij werken ook op projectniveau samen met andere partners.

Afgelopen periode is er door werkgevers, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden waar mogelijk thuisgewerkt en werd leren op afstand aangeboden. Nu is er een herstart met beperkingen mogelijk gemaakt, echter brengt dit verkeersdrukte. Om de veiligheid te kunnen garanderen zijn er diverse afspraken gemaakt voor een veilige herstart, waarbij de verkeersdrukte moet worden gemonitord. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om deze kans aan te grijpen in de al ingezette acties gericht op het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid.

Tijdens het bestuurlijk overleg is afgesproken om de aandacht te vestigen op de issues die de veilige herstart met zich meebrengt en vol in te zetten op de duurzame doorstart in het gebied. Hiervoor is door de stuurgroep een gebiedsregisseur aangesteld die met alle betrokkenen de ambities en afspraken bespreekt om de verbeterde duurzame bereikbaarheid te realiseren. Hierbij is de insteek:

 • structureel minder en duurzaam reizen door de positieve effecten van de pandemie optimaal te houden voor de bereikbaarheid.
 • vanuit het afwegingskader komen tot gebiedsafspraken tussen betrokkenen om dit te realiseren.

Als gebiedsregisseur bereikbaarheid werkt u samen met het Bestuurlijk Overleg, een coördinatiegroep van werkgevers in het gebied en een uitvoeringsteam aan een pakket van maatregelen om het door COVID-19 veranderde reisgedrag zo optimaal mogelijk te fixeren in de eigen organisaties en in het gebied. Een deel van de opdracht is om hierbij een passende en heldere organisatievorm te realiseren voor de duurzame bereikbaarheidsdoelstelling, ook als de externe gebiedsregie ophoudt.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U stelt, zolang als nodig, de (dagelijkse) monitoring zeker van de OV-bezetting, fiets- / autogebruik, voetgangersstromen, veiligheidsbeleving op USP / Rijnsweerd, inclusief prognoses over de verwachtte reizigersaantallen.
 • U voert de regie op het proces waarin werkgevers / onderwijsinstellingen, vervoerders, provinciale en gemeentelijke collega’s de vervoersvraag en het aanbod spreiden in tijd, ruimte en over de verschillende modaliteiten.
 • U levert, in samenspraak met werkgevers, onderwijsinstellingen en de grote publiekstrekkers een bijdrage aan de totstandkoming van:
  • de definitieve ambitie en de gezamenlijke afspraken op gebiedsniveau.
  • het definitief maken van het gebiedspakket vanuit een integratie van bouwstenen.
  • het organiseren van de besluitvorming, inclusief de voortgangsbewaking van de afgesproken acties, en het in gang zetten van de uitvoering hiervan binnen bedrijven en op gebiedsniveau.
  • monitoringsafspraken en een methode om het behalen van de resultaten gezamenlijk te kunnen monitoren en indien nodig te kunnen sturen.
  • een evaluatie van de huidige organisatievorm en of deze nog passend is bij de duurzame bereikbaarheidsdoelstelling op het moment dat de externe projectleiding vanuit het samenwerkingsverband stopt.
  • de uitvoering van aanvullende fysieke en gedragsbeïnvloedende maatregelen om de duurzame bereikbaarheidsopgave te realiseren.
  • de voorbereiding en het faciliteren van stakeholderbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. U zoekt hierbij afstemming met het bestuurlijke gebiedsoverleg en de stuurgroep.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een wo-werk- en -denkniveau.
 • U heeft minimaal 10 jaar ervaring met project- en procesmanagement.
 • U heeft minimaal 10 jaar ervaring met mobiliteitsmanagement en bij voorkeur ook met gebiedsgericht mobiliteitsmanagement.
 • U heeft kennis van en ervaring met het leiden van complexe projecten en processen in een stedelijke omgeving met interne en externe betrokkenen.
 • U heeft kennis van en ervaring met het leiden van projecten die gericht zijn op het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag en u heeft hiervoor bij voorkeur samengewerkt met werkgevers / onderwijsinstellingen en aanbieders van mobiliteit en overheden.

Wensen

 • U heeft meer dan 15 jaar ervaring met project- en procesmanagement.
 • U heeft meer dan 15 jaar ervaring met gebiedsgericht mobiliteitsmanagement.
 • U heeft uw ervaring bij voorkeur opgedaan bij een semioverheid, kleine gemeenten, 100.000+ gemeenten, G4-gemeente of de Rijksoverheid.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is vanaf begin mei beschikbaar voor 20-24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2021, met een optie tot verlenging.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 13 april 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210284.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Persvoorlichter (32 uur)

U bent een ervaren persvoorlichter die de schakel vormt tussen de gemeente en de media en als verbinder kan optreden in een veranderend medialandschap.

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime, Fulltime
 • Locatie: Noord-Brabant

Omgevingsmanager (28-36 uur)

U bent een omgevingsmanager met ruime ervaring als omgevingsmanager en / of projectleider bij (afval)watergerelateerde projecten.

 • Werkweek: 28-36 uur
 • Contract: Fulltime, Parttime
 • Locatie: Noord-Holland

Opstalontwikkelaar (36 uur)

Als opstalontwikkelaar heeft u ervaring met een grootsteedse ontwikkelingsopgave en zorgt u voor de voortgang en de daadwerkelijke realisatie…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: GelderlandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services