Contractmanager (32-40 uur)


Contractmanager (32-40 uur) - 210477

Met minimaal 5 jaar werkervaring met contractmanagement en prestatiegerichte onderhoudscontracten in de (light) rail infra levert u een bijdrage aan de professionalisering van het contractmanagement van het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een contractmanager. De provincie heeft de uitdaging gesteld om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en de groei zo te regelen dat de kwaliteit van de ruimte bewaard blijft. In samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden wordt er gewerkt aan een gezonde en duurzame leefomgeving, met een goede balans tussen groen en groei.

Als contractmanager wordt u onderdeel van het domein Mobiliteit. Dit domein werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt. Hierbij draagt smart mobility bij aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Binnen het domein komt u te werken in het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO). Het team TBO voert de regie op het beheer en onderhoud van alle tram-OV-assets, zoals tramvoertuigen, infra zijnde sporen, haltes en remisegebouwen, busstallingen, digitale informatiesysteemborden (DRIS) en meer. De dynamische omgeving is onderverdeeld in een 3-tal werkvelden, Ontwikkeling, Operationeel assetmanagement, Telematica & Informatie en wordt per werkveld functioneel en operationeel aangestuurd door een coördinator. De contractmanager wordt aangestuurd door de teamleider TBO.

U geeft invulling aan en levert een bijdrage aan de professionalisering van het contractmanagement binnen TBO met als doel om het contractbeheer naar een hoger level te tillen. Hierbij ligt uw expertise op de juridische scope van contractmanagent. Daarnaast is de provincie bezig met een nieuwe aanbesteding voor het onderhoud aan de infra middels een prestatiegericht onderhoudscontract (PGO). U zorgt ervoor dat het prestatiegericht onderhoudscontract zo goed mogelijk wordt nageleefd en u bent het eerste aanspeekpunt voor de PGO-opdrachtnemer bij operationele en contractuele zaken over storingen en functieherstel.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U draagt bij aan de professionalisering van het contractmanagement, waarbij er vanuit de inhoud meer proces- en prestatiegericht aangestuurd moet worden en het team met technisch inhoudelijke kennis van operationeel naar processturing moet.
 • U bent eindverantwoordelijk voor alle contracten binnen de beheersorganisatie, inclusief contracten die raakvlakken vertonen met de projectorganisatie.
 • U bent primair verantwoordelijk voor het contractbeheer rondom de procesaannemer, waarbij u wordt ondersteund door de procesbeheerder.
 • U adviseert het management over het optimaliseren van het contractbeheer.
 • U bewaakt de rechtmatigheid van aanbestedingen en betalingen binnen de contracten en de afgesproken SLA’s en u managet contractwijzigingen.
 • U stelt samen met de inkoper en andere stakeholders de specificaties voor de aanbestedingen op.
 • U adviseert over de beste naleving van de contracteisen, gekeken naar efficiency, effectiviteit en de mogelijkheden van de markt.
 • U rapporteert met regelmaat de status van de contracten en eventuele einddata. Bij de einddata brengt u advies uit over de mogelijke opties op te nemen acties.
 • U bewaakt het proces rond de periodieke rapportages van de contractpartijen, welke ontvangen worden door de procesbeheerders in de rapportagegesprekken, en u brengt waar nodig verbeteringen aan.
 • U bent (mede)verantwoordelijk voor het voorbereiden, opstellen, aanbesteden en managen van enkele bestaande of nieuw af te sluiten contracten voor materialen en systemen.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, aangevuld met specifieke opleidingen op het gebied van inkoop, contractmanagement, aanbestedingsrecht en / of (technische) bedrijfskunde.
 • U heeft minimaal 5 jaar werkervaring met contractmanagement en specifiek prestatiegerichte onderhoudscontracten in de (light) rail infra.
 • U heeft ervaring met assetmanagementprocessen, waaronder ISO 55000.
 • U heeft gewerkt als contractmanager binnen een commerciële organisatie en / of een overheidsorganisatie.
 • U bent week 26 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U heeft kennis van en ervaring met financiën, contractbeheersing, risicomanagement, procesbeheersing en kwaliteitsmanagement.
 • U heeft werkervaring met prestatiegerichte onderhoudscontracten.
 • U heeft gewerkt als contractmanager binnen een commerciële en / of overheidsorganisatie.
 • U heeft ervaring met projecten binnen de (light) rail infra.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is vanaf medio juli beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 1 jaar, met een optie tot verlenging van maximaal 2 jaar.

Hoe?
Reageer vóór maandag 21 juni en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210477.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services