Adviseur energietransitie (32-36 uur)


Adviseur energietransitie (32-36 uur) - 210806

U vertegenwoordigt als adviseur energietransitie de gemeente binnen het project Open Warmtenet, waarin samen met diverse partners en belanghebbenden wordt gewerkt aan een energieneutrale stad.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente, is op zoek naar een adviseur energietransitie die de schakel vormt tussen alle betrokken partijen. Deze gemeente heeft als doel om in 2050 energieneutraal zijn. De nodige energie wordt lokaal opgewekt, zoals lokale warmtebronnen als geothermie. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om heel de stad te isoleren naar label C en daarmee het energieverbruik terug te brengen. De transitievisie warmte is opgesteld in het Warmteplan en wordt eind 2021 vastgesteld.

Met partners als NetVerder, EQUAN en 4 woningbouwcoöperaties wordt er gewerkt aan het project Open Warmtenet dat aan de vooravond staat van het finale investeringsbesluit. Dit project moet in eerste instantie 5.000 sociale huurwoningen van het gas afhalen en daar bovenop wil de gemeente het net zo vergroten dat in de toekomst ongeveer 10.000 extra woningen aan gesloten kunnen worden. Op deze manier wil de gemeente de doelstelling voor het Klimaatakkoord behalen in 2030. Hiervoor investeert de gemeente flink in het lokale fonds.

De gemeente heeft de hele regie over de energietransitie, zoals de cofinanciering, inpassing in de drukke ondergrond, onafhankelijke review op de businesscase van de partners, het bewaken van de open en transparante filosofie van het project en belangen van de inwoners van stad. 2 onafhankelijke projectregisseurs begeleiden de regie. En u, als adviseur binnen de realisatie van het warmtenet, zorgt voor de samenhang tussen de diverse belanghebbenden en partners van het project. Het is een complexe opgave die om kennis, ervaring, kwaliteit vraagt. Naast de ontwikkeling van het warmtenet houdt u zich bezig met het energiebeleid en de regie over de uitvoering. Hiervoor werkt u nauw samen met energiebedrijven, particulieren, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, inwoners en relevante afdelingen binnen de gemeente. Bij een eventuele verlenging zal uw takenpakket in een later stadium van het project misschien veranderen of aanpassen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U vertegenwoordigt en geeft het belang van de gemeente vorm binnen het project Open Warmtenet.
 • U adviseert tijdens de lobby Wet Collectieve Warmtevoorziening.
 • U adviseert over de businesscases en de financiële bijdragen.
 • U onderhoudt het contact met corporaties, NetVerder, EQUANS en andere belanghebbenden.
 • U stelt de bronnenstrategie op voor de gemeente.
 • U werkt mee aan de warmte-uitvoeringsplannen.
 • U adviseert het bestuur over de energietransitie.

In een later stadium van het project:

 • U werkt mee aan een stadsbreed isolatieplan.
 • U houdt zicht bezig met de uitgifte van warmtekavels.
 • U maakt afspraken met woningbouwcorporaties over de doelen van de energietransitie.
 • U legt de energietransitie vast in de omgevingsplannen.
 • U adviseert en houdt u bezig met de beleidsontwikkeling voor duurzaam bouwen.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring opgedaan binnen het vakgebied energietransitie.
 • U heeft ervaring met complexe processen en met verschillende belanghebbenden, zoals corporaties.
 • U bent op woensdag 10 of donderdag 11 november beschikbaar voor een gesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U heeft minimaal 9 jaar ervaring opgedaan binnen het vakgebied energietransitie.
 • U heeft minimaal 5 jaar gewerkt bij of voor een overheidsorganisatie, binnen een politiek en / of bestuurlijke omgeving of bij een adviesbureau.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken en procesmanagement.

Waar?
Regio Den Haag

Wanneer?
De functie is vanaf midden november beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 12 maanden, met een optie tot verlenging (6 x 6 maanden).

Hoe?
Reageer vóór woensdag 3 november 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210806.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling (24 uur)

U voert zelfstandig omgevingsprojecten uit waar u verantwoordelijk bent voor de realisatie van ruimtelijk beleid en woningen, waarbij de focus…

 • Werkweek: 24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Noord-Holland

Adviseur mobiliteit (36 uur)

Als adviseur mobiliteit brengt u advies uit over verkeerskundige en mobiliteitsvraagstukken rond stedelijke opgaven van een gemeente, waarbij…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services