Projectleider voorbereiding wegen en (snel)fietsroutes (32-36 uur)


Projectleider voorbereiding wegen en (snel)fietsroutes (32-36 uur) - 210810

U bent een projectleider voorbereiding wegen en (snel)fietsroutes die voor de provincie werkt aan de voorbereiding van infrastructurele (fiets)uitvoeringsprojecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een projectleider voorbereiding wegen en (snel)fietsroutes. De provincie heeft de ambitie om meer mensen te activeren tot fietsen en daarmee dé fietsregio van Europa te worden. Het domein Mobiliteit heeft de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan deze ambities, van beleidsvorming tot realisatie en van infrastructuur, mobiliteitsdiensten tot gedragsverandering.

Als projectleider gaat u uitvoering geven aan de ingrijpende ontwikkelingen van Mobiliteit. Hierbinnen komt u te werken in het team Project- en Programmamanagement (PP3) dat proceseigenaar is van het ontwerpen, reconstrueren en realiseren van bestaande en nieuwe (water)wegen. U werkt aan de voorbereiding en realisatie van infrastructurele uitvoeringsprojecten, waarbij u stuurt op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. Het gaat hierbij voornamelijk over (snel)fietsroutes, fietsbruggen en -tunnels, verlichting bij fietspaden en innovatieve pilotprojecten. Deze projecten strekken zich uit over meerdere wegbeheerders.

U werkt nauw samen met de projectleider verkenning / studiefase en zorgt voor een goede aansluiting met de realisatiefase. Ook overlegt u met de betrokken gemeenten / belanghebbenden. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordeningsprocedures, inclusief de vergunningen en conditionering. Daarnaast bereidt u in overleg met de projectleider de realisatie van de contractering voor en draagt u dit uiteindelijk over aan deze projectleider, zodat diegene de verdere contractering, aanbesteding en realisatie kan verzorgen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U geeft leiding aan de projectgroep voor het voorbereiden van infrastructurele wegen- en fietsprojecten inclusief het opdrachtgeverschap aan ingenieursbureaus.
 • U stelt een plan van aanpak en inkoopplan per project op.
 • U beoordeelt en optimaliseert de ontwerpen en toetst de juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid hiervan.
 • U adviseert over de haalbaarheid van de uitvoering van de projecten op het gebied van planning, financiën, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving, risicobeheersing en over de technische uitvoerbaarheid.
 • U levert inhoudelijke expertise aan de projectgroepen.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van civiele techniek / weg- en waterbouw.
 • U heeft als projectleider minimaal 3 jaar ervaring met civiele projecten in de voorbereidings- en realisatiefase.
 • U heeft minimaal 3 jaar ervaring opgedaan binnen de overheid.
 • U heeft minimaal 3 jaar ervaring met ruimtelijke ordening (RO), (PIP-)procedures en kennis van relevante wet- en regelgeving rondom geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna en grondverwervingsprocedures.
 • U bent in week 49 beschikbaar voor een gesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U heeft als projectleider meer dan 5 jaar ervaring met civiele projecten in de voorbereidings- en realisatiefase.
 • U heeft meer dan 5 jaar ervaring opgedaan binnen de overheid.
 • U heeft ervaring opgedaan met het implementeren van SSK-ramingen bij overheidsorganisaties binnen 3 of meer projecten.
 • U heeft ervaring opgedaan met UAC-GC-contracten in de voorbereidings- en realisatiefase binnen 3 of meer projecten.

Waar?
Regio Utrecht

Wanneer?
De functie is vanaf begin januari 2022 beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste begin januari 2023, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden).

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 26 november en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210810.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectleider KRW-projecten (36 uur)

U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider of projectmanager in de GWW-sector en gaat aan de slag gaat met meerdere projecten op…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-Holland

Veiligheidsadviseur (36 uur)

U heeft specifieke kennis van CROW waarmee u veiligheidsrisico’s en -afwijkingen signaleert en meedenkt over passende oplossingen voor een uitvoeringsinstantie…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Noord-Holland

Directievoerder waterschap (36 uur)

U bent verantwoordelijk voor de directievoering van een RAW-onderhoudsbestek waterkeringen, een RAW-contract beschoeiingen en een onderhoudscontract…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services