Projectleider natte infra en natuurontwikkeling (36 uur)


Projectleider natte infra en natuurontwikkeling (36 uur) - 210873

Als projectleider gaat u aan de slag met projecten vanuit het hoogheemraadschap én werkt u vanuit een programmabureau aan de realisatie van natuurgebieden in het beheergebied van het hoogheemraadschap.

Wie?
Voor onze raamovereenkomst met het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zijn wij op zoek naar een projectleider natte infra en natuurontwikkeling. Deze projectleider is nodig vanwege toename van de opgave om de ambities van dit hoogheemraadschap in Zuid-Holland te bereiken. U gaat vanuit het hoogheemraadschap aan de slag met projecten (12 uur per week). Daarnaast werkt u vanuit een programmabureau aan de realisatie van natuurgebieden in het beheergebied van het hoogheemraadschap (24 uur). Wij zoeken een projectleider die makkelijk schakelt tussen niveaus (bestuur, beleid en uitvoering), zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Ook weet u goed om te gaan met de belangen van burgers en bedrijven.

U wordt binnen het hoogheemraadschap projectleider van uitvoeringsprojecten voor diverse natte infrastructurele werken zoals poldergemalen, stuwen, in- en aflaten, (peilscheidende) waterkeringen en dijken. De projecten bevinden zich in de begin-, voorbereidings- of uitvoeringsfase. Hierbij heeft u veel contact met de aannemer(s), uw projectteam en de interne en externe adviseurs.

Binnen het programmabureau werkt u als projectleider van een van de deelopdrachten (deelgebied) intensief samen met andere projectleiders van deelopdrachten in het IPM-team. Dit team bestaat uit technisch managers (ingenieursbureau), een manager programma- / projectbeheersing, omgevingsmanager, contractmanager en programmamanager. Hierbij legt u verantwoording af aan de programmamanager van het programmabureau.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent projectleider van uitvoeringsprojecten op het gebied van diverse infrastructurele werken. Uw werk bestaat uit het:
  • leiden van aanbestedingstrajecten.
  • inventariseren van de opgave van de ambtelijk opdrachtgever.
  • opstellen van de projectopdracht.
  • adviseren van de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.
  • opstellen en indienen van kredietaanvragen.
  • opstellen van bestuurlijke stukken.
  • rapporteren aan een programmamanager (verschilt per project).
 • U bent vanuit het programmabureau projectleider van een van de deelopdrachten.

Eisen

 • U heeft meerjarige ervaring als projectleider met (grote) infrastructurele werken, bij voorkeur voor waterschappen.
 • U heeft werkervaring met het werken als projectleider bij / voor een waterschap, provincie en gemeente.
 • U heeft ervaring met het begeleiden en aansturen van aannemers in uitvoeringsprojecten en het toewerken naar de daadwerkelijke oplevering van projecten met zo min mogelijk restpunten.
 • U kunt meerwerkaanvragen en verzoeken tot wijziging (vtw’s) beoordelen.
 • U geeft kennis van en ervaring met projecten onder UAV en UAV-gc.
 • U kent de wereld van aannemers en kunt het werk in uitvoering beoordelen en zo nodig de aannemer daarin bijsturen.
 • U heeft ervaring met het werken in IPM-verband aan complexe projecten.
 • U heeft ervaring met projecten voor natuurontwikkeling of vergelijkbare projecten, bij voorkeur in een veenweidegebied.
 • U heeft ervaring met projecten op het snijvlak van natuur, landbouw, water en recreatie.
 • U heeft affiniteit met agrarische ondernemers, bij voorkeur in een veenweidegebied.
 • U bent woensdag 1 december beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met het hoogheemraadschap.

Wensen

 • U heeft ervaring met uitvoeringsprojecten van polder- of afvalwatergemalen, stuwen en peilscheidende waterkeringen.
 • U bent bekend met bestuurlijke trajecten voor het verkrijgen van projectkredieten.

Waar?
Regio Rotterdam. In verband met de coronamaatregelen werkt u (gedeeltelijk) vanuit huis.

Wanneer?
De functie is vanaf begin januari 2022 beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2022, met een optie tot verlenging.

Hoe?
Reageer vóór maandag 29 november 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jan van Workum of Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210873.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectleider KRW-projecten (36 uur)

U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider of projectmanager in de GWW-sector en gaat aan de slag gaat met meerdere projecten op…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-Holland

Veiligheidsadviseur (36 uur)

U heeft specifieke kennis van CROW waarmee u veiligheidsrisico’s en -afwijkingen signaleert en meedenkt over passende oplossingen voor een uitvoeringsinstantie…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Noord-Holland

Directievoerder waterschap (36 uur)

U bent verantwoordelijk voor de directievoering van een RAW-onderhoudsbestek waterkeringen, een RAW-contract beschoeiingen en een onderhoudscontract…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services