Adviseur omgeving (36 uur)


Adviseur omgeving (36 uur) - 210877

U ondersteunt 4 prestatiecontracten bij de uitvoering van het omgevingsmanagement voor het onderhoud aan het vaarwegennet in West-Nederland Zuid. 

Wie?
Voor ons project bij een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoeken wij een adviseur omgeving. Deze organisatie beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en houdt hierbij rekening met een duurzame leefomgeving.

U wordt als adviseur omgeving onderdeel van het cluster WNZ A Vaarwegen dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vaarwegen, beweegbare bruggen en kleine sluizen in de regio West-Nederland Zuid. Het cluster voert hierbij de regie over 4 prestatiecontracten voor de uitvoering van het vast en variabel onderhoud aan het vaarwegennet. Voor de beheersing van de prestatiecontracten wordt gebruik gemaakt van systeemgerichte contractbeheersing. Zo kan de uitvoeringsorganisatie op afstand blijven en de opdrachtnemers hun verantwoordelijkheid tonen door kwaliteit van product en dienst af te leveren. Er worden risico-inventarisaties gedaan en er wordt getoetst of de risico’s beheersbaar zijn.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U ondersteunt bij de uitvoering van het omgevingsmanagement.
 • U levert vanuit het omgevingsmanagement input voor het nieuw op te stellen contract.
 • U stemt veel af met ander disciplines binnen het projectteam en met verschillende intern betrokken organisatieonderdelen en externe partijen.
 • U houdt zich bezig met het verkeersmanagement, de conditionering, milieukundig onderzoek, contractering, ruimtelijke ordening, beheerovereenkomsten en convenanten en de communicatie binnen het project.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding.
 • U heeft kennis van en ervaring op civieltechnisch gebied.
 • U heeft als adviseur omgeving of omgevingsmanager kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met omgevingsmanagement, waaronder vergunningen, conditionering, samenwerkingsovereenkomsten en de participatie van externe belanghebbenden.
 • U heeft kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met waterbeheersingsprojecten.

Wensen

 • U heeft kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met de organisatie van Rijkswaterstaat.
 • U heeft kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met conditionering en vergunningen.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider, projectmanager of teamleider.
 • U heeft minimaal 5 jaar ervaring als adviseur omgeving bruggen en sluizen binnen het beheergebied van WNZ.
 • U heeft kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met alle aspecten rond scheepvaart- en wegverkeer.

Waar?
Regio Rotterdam

Wanneer?
De functie is vanaf begin december beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind november 2023, met een optie tot verlenging (6 x 12 maanden).

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 3 december 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-654 90 60. Referentienummer 210877.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling (24 uur)

U voert zelfstandig omgevingsprojecten uit waar u verantwoordelijk bent voor de realisatie van ruimtelijk beleid en woningen, waarbij de focus…

 • Werkweek: 24 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Noord-Holland

Adviseur mobiliteit (36 uur)

Als adviseur mobiliteit brengt u advies uit over verkeerskundige en mobiliteitsvraagstukken rond stedelijke opgaven van een gemeente, waarbij…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services