Teammanager Bedrijfsvoering (32 uur)


Teammanager Bedrijfsvoering (32 uur) - 210878

U bent een teammanager die binnen een gemeente leiding geeft aan het team Bedrijfsvoering met de focus op de vakgroep Financieel Control en u bent het aanspreekpunt voor de accountant.

Wie?
Als teammanager Bedrijfsvoering gaat u namens ons aan de slag bij een gemeente. De gemeente is met ongeveer 50.000 inwoners een middelgrote stad en heeft als motto: ‘’schouders eronder en aan de slag’’. Eigen ambities worden opgezocht en nagestreefd en ook regionale en landelijke ontwikkelingen ontgaat de gemeente niet. Er wordt met 12 teams gewerkt in een platte organisatiestructuur, waar eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling belangrijk zijn.

Voor het verbeteren van de sturing en inrichting van de financiële organisatie, zullen de komende maanden in het teken staan van een ontwikkeltraject. Het streven hierbij is om naast een afzonderlijk team HRM, de financiële functie onder te brengen in 2 teams: team Control en team Financiën. Team Control richt zich op concern control en advisering AO / IC (rechtmatigheidsverantwoording). In het team Financiën wordt de financiële advisering en financiële administratie, inkoop, subsidieadvisering en het bedrijfsbureau gepositioneerd.

U geeft leiding aan het team Bedrijfsvoering dat andere teams ondersteunt zodat zij zo optimaal mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. Dit team kent een omvang van 26 formatieplaatsen die nu nog verdeeld zijn over de vakgroepen Financieel Control, AO/IC, Inkoop / subsidieadvies, P&O en Managementondersteuning. U zult vooral inhoudelijke aansturing geven aan de vakgroep Financieel Control en in mindere mate aan de vakgroepen Inkoop, P&O en Managementondersteuning.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U verzorgt de dagelijkse aansturing en coaching van uw medewerkers bij de uitvoering van hun reguliere taken en projectmatige inzet, zoals vastgelegd in het teamjaarplan.
 • U bent verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering met de bijbehorende middelen van het team.
 • U zorgt hierbij voor een goede balans en capaciteitsverdeling voor de uitvoering van de going concerntaken en stemt dit regelmatig af in het werkoverleg met de directie.
 • U neemt deel aan periodieke overleggen van het managementteam (TMO) over concernbrede taken.
 • U bent het aanspreekpunt (coördineren / sturend) voor de accountant bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2021.
 • U bent betrokken bij het opstellen van het strategisch financieel meerjarenperspectief 2022-2026 in het overdrachtsdocument 2022.
 • U bent op basis van het overdrachtsdocument 2022 verantwoordelijk voor het herinrichten van de financiële processen en administratie en het aanpassen van de structuur voor de begroting 2023.
 • U bent betrokken bij de verdere uitwerking van het resultaat van de eind februari 2022 vast te stellen adviesopdracht ‘Verbeteren inrichting van en sturing op de financiële organisatie en interne beheersomgeving’.

Eisen

 • U heeft ervaring als manager in het werkveld van financiële bedrijfsvoering / control.
 • U heeft kennis van en werkervaring met de toepassing van gemeentefinanciën.
 • U heeft werkervaring met de uitvoering van personeelsbeleid.
 • U bent in week 49 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de gemeente.

Wensen

 • U heeft minimaal 5 jaar kennis van en werkervaring met gemeentefinanciën.
 • U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als teammanager op het gebied van financiële bedrijfsvoering binnen een gemeentelijke organisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • U heeft minimaal 3 jaar werkervaring met coaching en een mensgerichte aanpak, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • U heeft minimaal 3 jaar werkervaring met jaarplannen en uitvoering van personeelsbeleid binnen een gemeentelijke organisatie.

Waar?
Regio Houten

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste 6 maanden, met een optie tot verlenging.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 2 december 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210878.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

HR-adviseur hoogheemraadschap (32 uur)

Als HR-adviseur beschikt u over organisatiesensitiviteit en adviseert u over HR- en organisatievragen binnen de afdelingen van een hoogheemraadschap.

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-HollandCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services