Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling (24 uur)


Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling (24 uur) - 210891

U voert zelfstandig omgevingsprojecten uit waar u verantwoordelijk bent voor de realisatie van ruimtelijk beleid en woningen, waarbij de focus bij deze gemeente ligt op huisvesting voor statushouders / woningzoekenden.

Wie?
Voor onze ruimtelijk ontwikkelingsopdracht (RO) bij een gemeente in Noord-Holland zoeken wij een projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Deze gefuseerde gemeente van 5 dorpskernen is ongeveer 4.520 hectare groot en bestaat voor een groot gedeelte uit duinen, waardoor zij met circa 22.000 inwoners dunbevolkt is.

Als projectmanager ruimtelijke ontwikkeling houdt u zich bezig met omgevingsprojecten, waarbij in een van de projecten de realisatie van huisvesting voor statushouders en woningzoekende centraal staat. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op eigen grond van de gemeente, waardoor zij zelf optreedt als ontwikkelaar. Het doel is om duurzame woningen op te leveren voor een periode van 10 tot 15 jaar waarbij de woningen verhuurd worden. Na deze periode van tijdelijke huisvesting zal er permanente woningbouw gerealiseerd worden. Ook wordt er onderzocht of een leegstaand verzorgingshuis geschikt kan worden gemaakt voor huisvesting.

U wordt onderdeel van het team RO en Projecten en vanuit hier werkt u aan de projecten. Dit team ontwikkelt ruimtelijk beleid en begeleidt ruimtelijke procedures en ontwikkelingen. Samen met beleidsmedewerkers, planologen en projectmanagers werkt het team deze periode toe naar het implementeren van de Omgevingswet. Hierbij is integraal werken en participatie belangrijk. Voor de communicatie met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden is het noodzakelijk dat u communicatief vaardig bent en snel schakelt. Ook moet u om kunnen gaan met verschillende en tegenstrijdige belangen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de realisatie van ‘’flexwoningen’’ voor statushouders.
 • U geeft leiding aan de gemeentelijke projectgroep voor de projecten en u bent verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat.
 • U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de aan de gemeente gekoppelde taakstelling Huisvesting statushouders.
 • U communiceert met inwoners uit de gemeente en diverse professionals intern en extern.
 • U adviseert (bestuurlijke) opdrachtgevers.
 • U geeft samen met het projectteam en de opdrachtgever gestalte aan de participatie met de projectomgeving.
 • U voert overleggen met opdrachtgevers, het management, architecten en ingenieursbureaus, aannemers en overheidsinstanties.

Uw profiel

 • U beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting van civiele techniek.
 • U heeft kennis en ervaring met projecten waarin de organisatie zelf optreedt als ontwikkelaar.
 • U kent en heeft ervaring met de bouwwereld.
 • U heeft ervaring met projectmanagement met werkzaamheden in de ruimtelijke ontwikkeling.
 • U heeft ervaring met huisvesting voor statushouders.
 • U heeft ervaring met advisering en bestuurlijke afstemming.
 • U heeft kennis van en ervaring met projectmatig werken, project-, proces- en contractmanagement.
 • U heeft ervaring met integraal werken op inhoudelijk, politiek-bestuurlijk, financieel en / of maatschappelijke gebied.
 • U heeft kennis van de actuele ontwikkelingen van gebiedsontwikkeling en aanverwante gebieden.
 • U heeft ervaring met tegengestelde belangen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • U bent uiterlijk per 15 januari 2022 beschikbaar.

Eis

 • U bent op donderdag 16 en / of maandag 20 december beschikbaar voor een gesprek met de gemeente.

Waar?
Gemeente in Noord-Holland

Wanneer?
De functie is vanaf midden januari beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 12 maanden, met een optie tot verlenging (3 x 12 maanden).

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 10 december 12.00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteer direct. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-654 90 60. Referentienummer 210891.

Deze vacature is vervuld

Bekijk actuele vacatures uit hetzelfde vakgebied.

Omgevingsmanager waterkeringen hoogheemraadschap

Je voorziet in een zorgvuldig proces voor omgevingsmanagement met integraal projectmanagement voor waterveiligheid, het coachen van omgevingsadviseurs…

 • Werkweek: 32 uur
 • Contract: Parttime
 • Locatie: Zuid-Holland

Adviseur grondzaken

Je bent een adviseur grondzaken die kennis levert voor de realisatie van verschillende opgaven in de gebiedsontwikkeling voor een gemeente.

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: Utrecht

Procesmanager ruimtelijke ordening

Je leidt verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten en begeleidt het hele proces van visie tot uitvoering samen met je projectteam bij de gemeente…

 • Werkweek: 36 uur
 • Contract: Fulltime
 • Locatie: UtrechtCopyright ©2019 - Van Dijk Employment Services