Projectleider fysieke beveiliging


Projectleider fysieke beveiliging - 240645

Voor een hoogheemraadschap in de provincie Utrecht stel jij een 0-meting en plan van aanpak op voor een succesvolle implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gericht op fysieke beveiliging.

Waar kom je terecht?
Dit hoogheemraadschap in de regio Utrecht regelt voor ruim 750.000 inwoners het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland met 750 collega’s en verschillende samenwerkingspartners. Ze werken aan veilige dijken, schoon en voldoende water. De organisatie is momenteel bezig met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Onder BIO valt onder andere de fysieke beveiliging van het hoofdkantoor, overige werklocaties en de zuiveringslocaties. Als projectleider breng je bestaande initiatieven en activiteiten in de fysieke beveiliging samen tot een geheel en ontwikkel je nieuwe activiteiten die bijdragen aan het project. Je zorgt voor samenhang tussen de implementatie van de BIO en de initiatieven op het gebied van hybride werken, huisvesting en de doorontwikkeling van organisatieonderdelen zoals het Klantcontactcentrum (KCC).

Jij hebt oog voor wat de maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de fysieke beveiliging en houdt te allen tijde de wettelijke vereisten van de BIO en andere normeringen in het vizier. Je bent in staat de uitdagingen van het management te doorgronden, denkt mee en adviseert over hoe de organisatie het project verder kan brengen. Je hebt voldoende technische, informatiekundige en facility kennis om te begrijpen welke impact de projectactiviteiten hebben.

Wat ga je doen?

  • Je stelt een 0-meting op om te bepalen waar de organisatie op dit moment staat.
  • Je zorgt voor een verbeteraanpak van de fysieke beveiliging enkele richtinggevende keuzes (scenario’s) en legt deze voor aan het bestuur, de ambtelijk opdrachtgever en het managementteam.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak op basis van de aangegeven richting / scenario, met daarin faseringsvoorstellen.
  • Je schept, samen met de ambtelijk opdrachtgever, de juiste condities om het plan van aanpak uit te (kunnen) gaan voeren, financieel, in relatie tot andere relevante projecten zoals de doorontwikkeling van het KCC en met een voorstel hoe de organisatie betrokken wordt in het project.

Wat breng je mee?

  • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de richting van fysieke beveiliging en bouwen.
  • Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met fysieke beveiliging van overheidsorganisaties, zowel in de uitvoering als in de aansturing.
  • Je hebt ruime ervaring met het op projectmatige wijze ontwikkelen (inhoud) en aansturen (management) van beveiligingsvraagstukken.
  • Je hebt ruime ervaring in complexe ambtelijke omgevingen.
  • Je bent goed op de hoogte van de actuele stand van zaken qua wetgeving en uitdagingen die de implementatie van de BIO, gericht op fysieke beveiliging, met zich meebrengt.
  • Je hebt kennis van NIS-2 en CSIR.

Kenmerken
Parttime: 24 uur
Looptijd: vanaf 1 augustus, voor 6 maanden, met optie tot verlenging van 2 x 6 maarden
Locatie: Houten
Gesprek: donderdag 11 juli om 16:00 uur en maandag 22 juli om 9.00 uur

Solliciteer nu!
Spreekt deze opdracht je aan? Stuur dan je cv vóór maandag 15 juli 12.00 uur. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze consultant, Guido Lamet, bel 078-654 90 60. Referentienummer 240645.

Waarom kiezen voor Van Dijk?
Wij werken aan de mooiste projecten in de ruimtelijke ordening en infrastructuur door heel Nederland. Dit doen we samen met de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi)overheden. Bij ons heb je een zeer grote kans dat je op het juiste project terechtkomt, want we luisteren naar wat jij wilt en waar de opdrachtgever echt naar op zoek is. Je ervaart onze kernwaarden Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen, Professioneel: we maken verwachtingen waar en Betrokken: we hebben aandacht voor je.

Deze vacature is verlopen


Guido Lamet

Guido Lamet


Copyright ©2024 - Van Dijk Employment Services