Vacatures


19 van de 19 openstaande vacatures


Programmamanager implementatie Omgevingswet (24 uur) - 210795

U bent een programmamanager die voor een gemeente de leiding neemt in het behalen van de gestelde doelen rondom de invoering van de Omgevingswet en sturing geeft aan het programmateam.


Medewerker DIV (24-36 uur) - 210739

U bent een medewerker DIV met administratieve vaardigheden, ervaring met digitale archivering en postregistratie die voor een gemeente werkt aan de digitalisering van dossiers.


Onlinestrateeg en projectleider nieuwe website (24-32 uur) - 210790

U brengt de onlinestrategie van de programmaorganisatie Goedopweg verder, professionaliseert overige onlinecommunicatie en bent de projectleider van de ontwikkeling van een nieuwe website.


Senior strategisch risicomanager (36 uur) - 210780

Als senior strategisch risicomanager gaat u binnen het programmateam Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan de slag met de opzet, implementatie en uitvoering van risicomanagement op programma- en projectniveau.


Planeconoom (36 uur) - 210774

U houdt zich bij deze gemeente bezig met financieel advies voor ruimtelijke projecten en denkt mee over grondprijsbeleid, erfpachtbeleid en de aan- en verkoop van gronden.


Ontwerper openbare ruimte (32-36 uur) - 210771

Een functie met mogelijk langdurige verlenging beschikbaar bij een gemeente in Zuid-Holland voor een ontwerper met verkeerskundig inzicht en ervaring met klimaatbestendige maatregelen in woonwijken.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services