Lead auditor (8-16 uur) 190196

U bent een gecertificeerde lead auditor / toetser met minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van toetsen binnen infrastructurele projecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een lead auditor voor het team Investeringen van de eenheid Wegen en Kanalen. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn, zoals bruggen en sluizen. Het team Investeringen werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit investeringsprogramma’s. Het gaat hierbij om projecten waar verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen aan de orde zijn. De provincie wil de doorstroming op de provinciale wegen N340, N48 en N377 veiliger maken en de leefbaarheid verbeteren. Hiervoor is het project Vechtdal Verbinding opgezet, dat zich nu in de realisatiefase bevindt. Dit omvangrijke en complexe project heeft veel impact op de omgeving. De opdrachtgever is ter versterking van het team op zoek naar een lead auditor die samen met het team en de aannemer het kwaliteitssysteem van de aannemer beoordeelt.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicogestuurde toetsen die voortkomen uit het toetsplan op basis van de methodiek systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en het vigerende contractbeheersingsplan.
 • U draagt zorg voor het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van systeem-, proces- en producttoetsen bij de opdrachtnemer (gericht op de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem).
 • U neemt deel aan de intake en out-take van systeem-, proces- en producttoetsen.
 • U evalueert de uitgevoerde toetsen en de werking ten behoeve van het verbeteren van het toetsplan.
 • U levert een bijdrage aan het toetsplan en de SCB-rapportage met betrekking tot de uitgevoerde toetsen.
 • U levert een bijdrage aan de toepassing van systeemgerichte contractbeheersing binnen het project door het zo optimaal mogelijk inrichten van de SCB-werkprocessen binnen het project in samenwerking met de toetscoördinator.
 • U ondersteunt de toetscoördinator en contractmanager.
 • U draagt zorg voor het zelfstandig uitvoeren van toetsen waarbij documenten met betrekking tot de voorbereiding, toetsverslagen en advies moeten worden opgesteld.
 • U bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van toetsen en het instrueren van toetsers.
 • U maakt toetsverslagen en adviseert de contractmanager over de opvolging van de geconstateerde bevindingen, de impact op de risico’s en eventuele escalaties.
 • U stemt met de opdrachtnemer af omtrent de bevindingen uit toetsen.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding met bij voorkeur een civieltechnische achtergrond.
 • U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA.
 • U bent in het bezit van het certificaat Lead Auditor.
 • U hebt in de periode van 2009-2019 minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als toetser / (lead) auditor op het gebied van SCB-toetsing binnen vergelijkbare infrastructurele projecten.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de ISO 9001, UAV-gc en de SCB-systematiek binnen infrastructurele en/of bouwkundige projecten.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar een bijdrage geleverd aan het opleiden en coachen van toetsers op het gebied van SCB en externe toetsen uitgevoerd op basis van risico’s.

Waar?
Zwolle

Wanneer?
De functie is per 16 mei beschikbaar voor 8-16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2023, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 25 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 190196.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen