Toetser systeemgerichte contractbeheersing (SCB) 2018216

U bent een toetser SCB met ervaring met het voor opdrachtgevers voorbereiden en uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen binnen grote en complexe infrastructurele D&C-projecten.      

Wie?

Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een toetser SCB voor het project N280 Roermond van het cluster Wegaanleg. De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Op het wegvak bij Roermond is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Daarom willen de opdrachtgever en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 in de toekomst beter aansluiten op de A2, A73 en B52. De aanpassing van de N280 moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, een betere bereikbaarheid van de stad, bedrijventerreinen en natuurgebieden en een betere verkeersveiligheid. Door de vermindering van de verkeersoverlast verbetert bovendien de leefbaarheid. De aanpassingen richten zich op het verbeteren van de verkeersafwisseling vanaf de N280 naar het onderliggend wegennet en het opheffen van het doorstromingsprobleem voor doorgaand verkeer. Belangrijk kenmerk van het project is de scheiding tussen plaatselijk en doorgaand verkeer door de aanleg van een parallelweg voor het lokale verkeer en het verdiept aanleggen van de hoofdrijbaan. Hiervoor worden ook 2 ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd. Het project wordt aanbesteed conform UAV-gc 2005, E&C-contract. De aanbesteding is in de afrondende fase, de definitieve gunning is eind april 2018 voorzien.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U voert taken uit binnen majeure en zeer complexe nieuwbouwprojecten.
 • U bent verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van toetsen conform de systematiek van SCB.
 • U bereidt product-, proces- en systeemtoetsen voor op basis van de door de toetscoördinator opgestelde toetsplanning binnen de kaders van het contractbeheersplan en rapporteert hierover.
 • U levert input voor risicoanalyses ten behoeve van SCB.
 • U voert incidenteel het projectmanagement uit voor projecten op het gebied van groenvoorziening, wegmeubilair, jaarlijks terugkerend onderhoud aan provinciale wegen (met bijbehorende kunstwerken).
 • U verricht taken voor uitvoeringsplannen en werkpakketten van complexe (ver)nieuwbouwprojecten.
 • U bent verantwoordelijk voor het aansturen van teamleden van één of meerdere teams.
 • U onderhoudt interne contacten binnen het project (andere teammanagers, projectteamleden) en andere clusters binnen de provinciale organisatie.
 • U onderhoudt externe contacten met opdrachtnemers (aannemersbedrijven, adviesbureaus), overheden, stakeholders en overige doelgroepen.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek (of gelijkwaardig denk- en werkniveau, verkregen door een andere opleiding en opgedane ervaring) met een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein contractbeheer en toetsing.
 • U hebt een opleiding tot auditor afgerond en hebt kennis van en ervaring met het toepassen van ISO 9001. Het certificaat Leadauditor (IRCA-erkend) is een pré.
 • U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA.
 • U hebt in de periode 2010-heden minimaal 3 jaar ervaring opgedaan binnen grote en complexe infrastructurele D&C-projecten en minimaal 2 jaar met het voor opdrachtgevers voorbereiden en uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen bij opdrachtnemers in het kader van SCB binnen de realisatie van een project.
 • U hebt in de periode 2010-heden minimaal 3 jaar ervaring opgedaan aan de opdrachtgeverszijde binnen projecten in de GWW-sector uitgevoerd voor gemeenten, provincies en het Rijk.
 • U hebt in de periode 2010-heden bij voorkeur ervaring opgedaan aan de opdrachtnemerszijde binnen projecten in de GWW-sector.
 • U hebt kennis van en ervaring met system engineering en ervaring met databases en web-based applicaties om projectinformatie te verkrijgen en te verwerken.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Maastricht

Wanneer?
De functie is per 14 mei beschikbaar voor minimaal 18 uur per week. Vanaf 13 augustus dient u 36 uur per week beschikbaar te zijn. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 6 maanden, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór maandag 9 april en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Stam, 078-6549060. Referentienummer 2018216.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen