Toetscoördinator (36 uur) 2018233

U bent een toetscoördinator met ervaring met contractmanagement, systeemgerichte contractbeheersing en het opstellen van toetsplannen binnen infrastructurele projecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een toetscoördinator voor de programma’s Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK) en Vervanging en Renovaties (V&R). Het primaire doel van het programma IAK omvat het leveren van periodieke instandhoudingsadvisering ten behoeve van alle kunstwerken binnen het areaal van de organisatie. Hiermee worden de risico’s van de kunstwerken en de beheer- en onderhoudsopgave voor de aankomende 10 jaar vastgesteld. Dit dient als basis om een financiële prognose op te stellen ten behoeve van de instandhouding op objectniveau. Afhankelijk van de complexiteit van een object wordt onderscheid gemaakt in de inspectiewijze.

Het onderzoeksprogramma V&R maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma V&R. Het doel van het onderzoeksprogramma is het voorbereiden van het uitvoeringsprogramma en het ondersteunen van het besluitvormings- en programmeringsproces.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en bewaken van het toetsplan en de administratie hiervan in de IPB-tool.
 • U draagt zorg voor het inplannen en laten uitvoeren van de toetsen conform het toetsplan.
 • U geeft terugkoppeling aan de contractmanager over de toetsresultaten en het inzetten van (lead) auditors.
 • U bent verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de toetsresultaten en het toetsverslag binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd.
 • U bent samen met de contractmanager verantwoordelijk voor de contractbeheersing binnen de programma’s IAK en V&R.
 • U bent verantwoordelijk voor de toetscoördinatie op diverse dienstencontracten waar de programma’s gebruik van maken.
 • U benoemt, plant en coördineert de te verrichten systeem-, proces- en producttoetsen.
 • U begeleidt het proces van systeemgerichte contractbeheersing op een correcte manier.
 • U geeft samen met de contractmanager sturing aan de beoordeling van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer.
 • U onderhoudt interne contacten met de specialisten, het IPM-team en de adviseur risicomanagement met betrekking tot het actueel houden van de toetsplanning (systeem, proces en product), het aanvragen van de (lead) auditors en de invulling van de IPB-tool.
 • U bent het aanspreekpunt voor opdrachtnemers en de interne organisatie op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.
 • U stemt af met de betrokken stakeholders over de inhoud van de toetsen en het proces.
 • U realiseert een juist informatieniveau over de afgebakende onderdelen van contractmanagement / contractbeheersing en communiceert hierover.
 • U levert een bijdrage aan de verbetering van het toetsproces.
 • U signaleert en analyseert ontwikkelingen die de uitvoering van het proces van systeemgerichte contractbeheersing kunnen beïnvloeden en adviseert hierover.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde technische hbo-opleiding.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met contractmanagement / toetscoördinatie.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing.
 • U hebt aantoonbare kennis van de ARVODI, EMVI en ISO 9001.
 • U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen en de aanbestedingswetgeving.
 • U hebt aantoonbare kennis van de werkwijze van Rijkswaterstaat in relatie tot het eigen werk.
 • U hebt ervaring met assetmanagement.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met risico- en toetsgestuurd werken en de bijbehorende processen en systemen.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werken binnen een geautomatiseerde omgeving.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste begin maart 2020, met een optie tot verlenging (2 x 2 jaar). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 22 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018233.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen