Strategisch adviseur inkoop / gebouwen en gebiedsontwikkeling (16-24 uur) 2019305

U bent een strategisch adviseur met ervaring met geïntegreerde contractvormen, de verduurzaming van bestaande gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling binnen een provincie.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een strategisch adviseur inkoop / gebouwen en gebiedsontwikkeling voor de Facilitaire Dienst. De Facilitaire Dienst is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en huisvesting. In de afgelopen jaren heeft de dienst een renovatie / nieuwbouw onderhanden gehad die in hoofdlijnen bestond uit het realiseren van een passende toekomstgerichte flexibele huisvesting voor de provinciale politiek en medewerkers. De laatste fase in dit proces betreft het op een passende wijze afstoten van overtollig eigendom en het voorbereiden van een ontwikkelopdracht voor het omliggende bestuurskwartier, met verschillende overheden en stakeholders. Samen met het Rijk en de gemeente moeten overeenkomsten worden gesloten om het bestuurskwartier gebiedsgericht te herontwikkelen. Daarnaast zal gezamenlijk de circulaire delving moeten worden uitgebreid en op een verantwoorde (innovatieve) manier op de markt worden gezet. Parallel hieraan zal voor de ontstane ruimte een uitvraag voor de markt moeten worden opgesteld. Een ontwikkelvraagstuk met veel ruimte voor duurzame innovaties, maar ook met een hoge ambitie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, klimaatadeptatie en circulariteit.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U bent verantwoordelijk voor de strategiebepaling en het opstellen van samenwerkingscontracten.
 • U doet onderzoek om te komen tot contractering van circulaire delving en de gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling met ruimte voor circulariteit en duurzame innovaties.
 • U werkt de inkoopstrategie en contractbeheersplannen uit voor de circulaire delving.
 • U werkt de ontwikkelstrategie en contractbeheersplannen uit voor de innovatieve gebiedsgerichte herontwikkelopdracht.
 • U verwerkt de belangen van stakeholders in de overeenkomst en bewaakt de raakvlakken van de overeenkomsten.
 • U verzorgt het risicomanagement en levert een bijdrage aan het verwachtingsmanagement.
 • U verzorgt marktverkenningen, stuurt het contractmanagementteam aan en fungeert als operationeel plaatsvervangend projectmanager.
 • U creëert ruimte voor omdenken en innovaties en werkt strategisch en inhoudelijk nauw samen met het management, de projectmanager en de adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Eisen 

 • U hebt minimaal een afgeronde technische hbo-opleiding, bij voorkeur Bouwkunde.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als contractmanager of inkoopstrateeg voor geïntegreerde contractvormen.
 • U hebt ervaring met verduurzaming van bestaande gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling.
 • U hebt ervaring met integrale samenwerking en processturing op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.
 • U hebt ervaring met projecten binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • U bent op woensdag 13 maart beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt ervaring opgedaan in een sleutelrol (bij voorkeur als contractmanager) met geïntegreerde contractvormen (bij voorkeur DBFMO) aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde.
 • U hebt ervaring met het pionieren en regisseren naar een duurzamere economie.
 • U hebt ervaring met inkoop / ontwikkeling op het gebied van energietransitie.

Waar?
Gelderland

Wanneer?
De functie is per 1 april beschikbaar voor 16-24 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 3 jaar, met een optie tot verlenging (3 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 1 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2019305.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen