Vacatures


5 van de 18 openstaande vacatures


Omgevingsmanager Natura 2000 (28 uur) - 210044

U bent een omgevingsmanager die werkt aan de instandhouding van alle beschermde habitattypen en -soorten in 2 gebieden van Natura 2000 vanuit de provincie.


Senior toezichthouder bodem (32 uur) - 210038

U bent een toezichthouder bodem die toezicht houdt en handhaaft op saneringslocaties en u helpt met de optimalisering van de werkprocessen binnen de unit Groen, Bodem en Opsporing.Adviseur communicatie waterschap (24 uur) - 210023

U bent een adviseur communicatie waterschap die vanuit een vastgestelde communicatievisie de projectcommunicatie binnen het waterschap vormgeeft.Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services