Testspecialist railinfrastructuur (32 uur) 190078

U bent een testspecialist met ervaring met het vaststellen en coördineren van het testproces en de -structuur op het gebied van railinfrastructuur.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een testspecialist voor het organisatieonderdeel Metro en Tram. Binnen dit organisatieonderdeel worden projecten uitgevoerd in de openbare ruimte (met een grootstedelijke context) met stakeholders en in- en externe partijen / belangen waaraan veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s gekoppeld zijn. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van het testproces en de -structuur ten behoeve van de resultaatverwerking en rapportage.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het vaststellen en coördineren van het testproces en de -structuur ten behoeve van de resultaatverwerking en rapportage.
 • U geeft invulling aan de verificatiestrategie ten behoeve van het programma van eisen en voert deze uit.
 • U creëert de noodzakelijke inzichten op het gebied van dekkingsgraad en timing.
 • U stelt de integrale testplanning op met inachtneming van de timing van de randvoorwaarden.
 • U fungeert als de verbindende schakel naar de gedetailleerde migratiestrategie van Signalling en Control.
 • U inventariseert de nodige testinfrastructuur en draagt zorg voor de opvolging van de realisatie hiervan.
 • U fungeert als de verbindende schakel tussen de verschillende projecten.
 • U draagt zorg voor de afstemming van de testinhoud en de timingsaspecten.
 • U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de testmatrix ten behoeve van de dekkingsmetingen.
 • U draagt zorg voor het vaststellen en uitvoeren van de verificatiestrategie.
 • U bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de inbreng en inzet van relevante deskundigen.
 • U werkt samen met de testmanager en komt gezamenlijk tot een integrale testplanning / -aanpak.
 • U coördineert de testinspanningen op inhoud en tijd.
 • U beoordeelt en adviseert over het opstellen van testmateriaal.
 • U ondersteunt bij het leveren van testrapportages.
 • U bent verantwoordelijk voor het vaststellen en opvolgen van de realisatie van de benodigde testinfrastructuur.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een technische / organisatorische richting.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als testmanager.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van testplannen, methodieken (test en system engineering) en het aansturen van meerdere testsoorten.
 • U hebt aantoonbare ervaring met railinfrastructuur.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring met systeemintegratie en processen op het gebied van ingebruikname.
 • U hebt kennis van en ervaring met het testen en beproeven van treinbeveiligingssystemen.

Waar?
Amsterdam

Wanneer?
De functie is per mei beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 29 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 190078.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen