Projectmanager laboratoriumveiligheid (40 uur) 190188

U bent een projectmanager met ervaring met het realiseren van de voorbereiding, afstemming en uitvoering van de werkzaamheden binnen grote, integrale laboratoriumveiligheidsprojecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht, is op zoek naar een projectmanager laboratoriumveiligheid voor het gelijknamige cluster van het Facilitair Service Centrum. Het Facilitair Service Centrum (bestaande uit 300 medewerkers) biedt een breed scala aan producten en ondersteunende diensten aan de faculteiten en diensten van de onderwijsinstelling en de medewerkers, studenten en externe huurders. Doordat de facilitaire organisatie zich ontwikkelt tot een regieorganisatie, worden operationele taken steeds vaker (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerd door marktpartijen. Binnen het cluster Laboratoriumveiligheid vervult u de rol van opdrachtgever richting externe adviseurs, aannemers en installateurs. U bent werkzaam ten behoeve van het programma Beheer- en Onderhoudsverplichtingen. De werkzaamheden zijn dynamisch en bevatten zowel organisatorische als technische componenten. Binnen deze functie legt u verantwoording af aan de programmamanager en wordt ondersteund door interne experts.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U stelt beleids- en uitgangspunten op voor de projectdefinitie, inspectiemethodiek en beoordeling van de aangeleverde informatie ten behoeve van een juiste programmatische aanpak van projecten op het gebied van laboratoriumveiligheid.
 • U draagt zorg voor het (laten) opstellen van werkomschrijvingen / bestekken, begrotingen en doorloopplanningen voor de minder urgente maatregelen en beoordeelt deze.
 • U verzorgt de inkoop en uitvoering van inventarisaties aan bouwkundige en installatietechnische onderdelen van de gebouwen van de opdrachtgever op het gebied van laboratoriumveiligheid.
 • U draagt zorg voor het projectmatig realiseren van de voorbereiding, afstemming en uitvoering van de werkzaamheden en houdt hierbij rekening met de factoren tijd, geld, kwaliteit en risico’s.
 • U toetst of de uitkomsten voldoen aan de vraag en of deze (op hoofdlijnen) technisch-inhoudelijk kloppen.
 • U bent verantwoordelijk voor het direct laten verhelpen van urgente gebreken met behulp van de dagelijkse onderhoudsleveranciers of andere gespecialiseerde aannemers en installateurs.
 • U bent verantwoordelijk voor het inkopen van werkzaamheden bij aannemers en installateurs met inachtneming van het geldende inkoopbeleid.
 • U draagt zorg voor het projectmatig realiseren van de voorbereiding, afstemming en uitvoering van de werkzaamheden en houdt hierbij rekening met de factoren tijd, geld, kwaliteit en risico’s.
 • U bent verantwoordelijk voor het administratief op orde brengen en houden van alle informatie en documentatie met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en documenten die benodigd zijn om op het gebied van laboratoriumveiligheid aantoonbaar aan de wet- en regelgeving te voldoen.
 • U informeert de programmamanager over de voortgang van de projectrealisatie aan de hand van de factoren geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
 • U verzorgt de overdracht van het resultaat en de nazorg richting de gebruikers en de reguliere beheer- en onderhoudsorganisatie.

Eisen 

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van techniek, bijvoorbeeld Bouwkunde, Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde.
 • U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als projectmanager, waarvan minimaal 5 jaar met werkzaamheden aan gebouwen die in gebruik waren.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het projectmatig werken aan grote projecten in complexe laboratorium- en zorggebouwen of klinieken in een politiek-gevoelige omgeving.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met grote, integrale laboratoriumveiligheidsprojecten waarbij laboratoriumveiligheidsaspecten minimaal 50% van de totale projectwaarde omvatten.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met beleidsmatige werkzaamheden die bijgedragen hebben aan de projectdefinitie, inspectiemethodiek en beoordeling van de informatie voor een juiste programmatische aanpak van projecten op het gebied van laboratoriumveiligheid.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Provincie Utrecht

Wanneer?
De functie is per 15 mei beschikbaar voor 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging (12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór woensdag 24 april aanstaande en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Stefan Warbout, 078-6549060. Referentienummer 190188.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen