Specialist kunstwerken (16 uur) 190198

U bent een specialist kunstwerken met ervaring met het opstellen van scopes voor de renovatie / nieuwbouw van kunstwerken (gemalen en stuwen) binnen een waterschap.

Wie?
Onze opdrachtgever, een waterschap in Overijssel, is op zoek naar een specialist kunstwerken voor het cluster Peilbeheer en Kunstwerken van de afdeling Beheer Watersysteem en Dijken. De medewerkers binnen de afdeling houden zich bezig met het beheren van de watergangen, waterkeringen en de bijbehorende technische installaties. Voor het behalen van de interne doelstellingen omtrent voldoende, veilig en schoon water is het van essentieel belang dat de gemalen en stuwen optimaal functioneren. Hiervoor is een onderhoudsprogramma opgezet dat ervoor moet zorgen dat de kunstwerken op een acceptabel kwaliteitsniveau werken. De voorbereiding van dit programma valt onder de verantwoording van het cluster Peilbeheer en Kunstwerken. In samenspraak met de afdeling Realisatie worden op basis van de aangeleverde scopes het groot onderhoud / renovaties uitgevoerd.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

  • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een scope per object volgens de aangeleverde standaard en werkt hierbij samen met de beheerders van het cluster Peilbeheer en Kunstwerken.
  • U toetst de aangeleverde scope.

Eisen

  • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek met een afstudeerrichting op het gebied van waterbouw.
  • U hebt minimaal 7 jaar ervaring als ontwerpleider / projectleider van (visvriendelijke) gemalen, stuwen, inlaten en vispassages.
  • U hebt minimaal 1 jaar werkervaring bij een waterschap.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

  • U hebt ervaring met variantenstudies voor gemalen.
  • U hebt ervaring met het opstellen van scopes vanuit het beheer voor de renovatie / nieuwbouw, het opstellen van een programma van eisen en het adviseren over en ontwerpen van gemalen en stuwen.
  • U hebt kennis van en ervaring met het implementeren van een eisenpakket middels system engineering in Relatics.
  • U hebt ervaring met de uitvoering / realisatie en bouw van (visvriendelijke) gemalen en stuwen en het toetsen van documenten van de aannemer.

Waar?
Zwolle

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2020, met een optie tot verlenging (6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór maandag 22 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Guido Lamet, 078-6549060. Referentienummer 190198.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen