Adviseur elektrotechnische automatisering 2018126

U bent een adviseur met ervaring met de elektrotechnische automatisering van nautische objecten (bruggen en sluizen) binnen veiligheidskritische omgevingen.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een adviseur elektrotechnische automatisering voor het cluster Natte Centrales. Het cluster is verantwoordelijk voor het onderhouden van verschillende bediencentrales, waaronder stuw- en sluiscomplexen, bruggen en diverse nautische objecten op de vaarwegen van Noord-Brabant en Limburg. U ondersteunt het projectteam bij de totstandkoming van een nieuw uitbestedingscontract voor de bediening op afstand en renovatie van de objecten binnen de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen. De focus van het project ligt de komende periode op de implementatie van het ontwikkelde bedienings- en besturingssysteem van het project op de overige objecten (nieuwe projecten en omgebouwde objecten).

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U coördineert de totstandkoming van (voor)ontwerpen en informatieoverzichten met behulp van het stappenplan system engineering.
 • U draagt bij aan het opstellen van referentieontwerpen (ontwerpschetsen) en/of hoeveelhedenstaten (ten behoeve van ramingen).
 • U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen van de technische documentatie welke opgesteld wordt binnen de projecten op het ontwerp, bouw, integratie, test en oplevering van de systemen.
 • U beoordeelt de toepassing van de principes volgens de LBS-kaders en licht deze toe aan de projectteams (zowel aan de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde).
 • U assisteert of vervangt de technisch manager in voorkomende gevallen bij uitvoerende werkzaamheden (uitvoeren van inhoudelijk werk) en tijdens overleggen.
 • U bent verantwoordelijk voor het toezien op de toepassing van (principes van) de Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS)-kaders.
 • U adviseert de technisch manager (en contractmanager) van het project met betrekking tot het gat dat ontstaan is vanwege de doorontwikkeling van de kaderdocumenten en de mogelijke risico’s en knelpunten hierin.
 • U draagt bij aan de realisatie van de (door het ingenieursbureau op te stellen) vraagspecificatie.
 • U beantwoordt technische vragen welke afkomstig zijn vanuit het projectteam en legt deze vast in rapportages.
 • U bewaakt de periodieke actualisering van het risicodossier met betrekking tot zaken met een technisch raakvlak en verzamelt en levert hiervoor de benodigde informatie aan.
 • U borgt de verwerking van de effecten van beheersmaatregelen van risico’s en antwoorden op technische vragen in het contract.
 • U levert technisch inhoudelijke expertise aan auditteams.
 • U fungeert als gesprekspartner voor de opdrachtnemer.

Eisen

 • U hebt een afgeronde hbo-opleiding Elektrotechniek.
 • U bent in het bezit van een VCA-VOL-certificaat.
 • U hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring opgedaan met industriële automatisering, waarvan 3 jaar in de nautische sector.
 • U hebt ervaring met het verzamelen, opstellen en ramen van klanteisenspecificaties.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring opgedaan met technische installaties, automatisering van bruggen en sluizen (nautische objecten) en informatiebeheersystemen.
 • U hebt kennis van en ervaring met nautische objecten van Rijkswaterstaat.
 • U hebt ervaring met het adviseren en ondersteunen van een projectteam op elektrotechnisch gebied en de implementatie hiervan in het opstellen van probleemanalyses, weg- en regelgeving en voorgeschreven maatregelen.
 • U hebt ervaring met technische automatisering binnen veiligheidskritische omgevingen.
 • U hebt kennis van en ervaring met kostenramingen van (klant)eisen, veiligheidskritische systemen (SIL), systeemgerichte contractbeheersing, RAMS-methodiek en risicomanagement.

Waar?
Regio Tilburg

Wanneer?
De functie is per mei fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind augustus 2018, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 23 februari 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018126.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen