Adviseur integrale veiligheid (bruggen) 2018145

U bent een hbo-opgeleide adviseur met ervaring met (integraal) veiligheidsmanagement in de contractvoorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase van infrastructurele projecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een adviseur integrale veiligheid voor de discipline Technisch Management van het team Programma Onderhoud Bruggen (POB). Het team maakt onderdeel uit van het organisatieonderdeel Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). Het team POB is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het groot (variabel) onderhoud aan de bruggen in Oost-Nederland. Het organisatieonderdeel PPO realiseert landelijk infrastructurele projecten. De projecten waarbinnen u komt te werken, bevinden zich in de voorbereidings- en uitvoeringsfase.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het integraal veiligheidsplan van het POB en de integrale veiligheidsplannen op projectniveau.
 • U bent verantwoordelijk voor het proactief benaderen en het borgen van de veiligheid binnen de verschillende projectfases, in overleg met de technisch manager.
 • U levert een bijdrage aan de veiligheid binnen de productielijn door het voeren van regie op de doelstelling en ambitie.
 • U voert prestatiemetingen uit op het gebied van integrale veiligheid, bijvoorbeeld door middel van Klaver 5.
 • U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en aansturen van integrale veiligheidsproducten welke bij externe partijen zijn uitgevraagd.
 • U creëert interne rapportages op team- en projectniveau vanuit het veiligheidsaspect.
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het incidentmeldingenregister.
 • U fungeert als het aanspreekpunt voor de (integrale) veiligheid en gesprekspartner voor de technisch manager, opdrachtnemers, regionale dienst en de medewerkers binnen de productielijn.
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van integrale veiligheidsdossiers.
 • U stelt plannen op om de veiligheidscultuur binnen het team verder te ontwikkelen.
 • U bewaakt de voortgang van de werkzaamheden in samenwerking met het IPM-team.
 • U begeleidt en coacht het team, waarbij u gericht bent op een proactieve cultuurverandering.
 • U treedt op in situaties waarin de veiligheid onvoldoende wordt geborgd en in situaties waarin de veiligheid onvoldoende prioriteit wordt gegeven.
 • U bent verantwoordelijk voor het afhandelen van en terugkoppelen over incidenten en meldingen.
 • U levert een bijdrage aan het proces van systeemgerichte contractbeheersing vanuit de integrale veiligheid.
 • U geeft voorlichtingen en instructies en organiseert themasessies.
 • U levert een bijdrage aan de contractspecificaties op het gebied van integrale veiligheid.
 • U borgt de veiligheid in het risicodossier en neemt deel aan risicosessies (ook met opdrachtnemers).
 • U neemt deel aan de diverse overlegvormen binnen het POB.
 • U organiseert safety walks en draagt zorg voor de follow-up hiervan door het formuleren van verbetermaatregelen en het borgen van interventies / maatregelen.
 • U werkt samen met het team Verkeersmanagement / Vaarwegmanagement.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van integrale veiligheid, hogere veiligheidskunde of vergelijkbaar.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het invullen van de opdrachtgeversverantwoordelijkheid op het gebied van veiligheidsmanagement in de contractvoorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase van infrastructurele projecten.
 • U hebt kennis van en ervaring met het IPM-model.
 • U hebt als adviseur (integrale) veiligheid minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het geven van instructies, organiseren van themasessies, terugkoppelen over incidenten en het opstellen van integrale veiligheidsplannen binnen een projectorganisatie.
 • U bent in het bezit van het certificaat VCA-VOL.
 • U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U beschikt over een certificaat Lead auditor 9001.
 • U hebt kennis van en ervaring met het zelfstandig toepassen van de Rijkswaterstaat-kaders veiligheidsmanagement en integrale veiligheid in projecten.
 • U hebt kennis van de methodieken system engineering, functioneel specificeren en verificatie en validatie.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met systeemgerichte contractbeheersing en risicogestuurd werken.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het uitvoeren van risicoanalyses, inspecties en het opstellen van risico-inventarisaties en –evaluaties ten behoeve van civiele kunstwerken (zoals bruggen en viaducten in het hoofd-, vaar- en wegennetwerk).
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de verschillende veiligheidsdomeinen (arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid, veiligheid in scheepvaart en constructieve veiligheid).
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het geven van trainingen, workshops en/of opleidingen op het gebied van (integrale) veiligheid.
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het werken binnen onderhouds- en renovatieprojecten, bij voorkeur van civiele kunstwerken.
 • U hebt aantoonbare ervaring met veiligheidsgerelateerde opdrachten binnen Rijkswaterstaat.
 • U hebt kennis van en ervaring met incident- en ongevalsonderzoeken (bijvoorbeeld middels Tripod) en het vertalen van de uitkomsten naar verbeteracties in het kader van veiligheidsmanagement.
 • U hebt ervaring met het uitvoeren van audits en toetsen.

Waar?
Arnhem

Wanneer?
De functie is per direct parttime beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 23 februari 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018145.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen