Adviseur elektrotechniek en industriële automatisering 2018146

U bent een adviseur met ervaring met het ondersteunen van een projectteam op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering in relatie tot natte infrastructuur (sluizen, bruggen en kanalen).

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een adviseur elektrotechniek en industriële automatisering voor het technisch team. Het technisch team maakt onderdeel uit van het team B Vaarwegen, regio Zeeland. Binnen het team is het groot variabel onderhoud van natte infrastructuur (sluizen, bruggen en kanalen) multidisciplinair ondergebracht in meerdere contracten. Het projectteam bestaat uit circa 30 personen die diverse contracten beheersen en nieuwe onderhoudscontracten ontwikkelen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U levert advies op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering.
 • U levert een technische bijdrage aan toetsen, de contractvorming en –uitvoering, het proces van op- en afleverdossiers en de gegevensoverdracht van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • U bent verantwoordelijk voor het aanleveren / beoordelen van het technische deel van kostenramingen.
 • U realiseert (onderdelen van) adviesproducten (nota’s), publicaties en beleidsvoorstellen / -plannen.
 • U draagt zorg voor het toepassen van de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek, vertaalt deze binnen het project en stelt projectspecificaties op.
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van uitgangspuntennotities en systeemspecificaties.
 • U draagt risico’s aan binnen het vakgebied.
 • U stemt af met specialistische diensten en relevante belanghebbenden.
 • U levert advies aan de teams Contractmanagement en Assetmanagement.
 • U levert een bijdrage aan de beoordeling van de aanbiedingen.
 • U vertaalt eisen / wensen naar (functionele) specificaties.
 • U levert uitvoerings- en/of toepassingsgerichte adviezen.
 • U levert een bijdrage aan de integrale veiligheid, waaronder door het doen van safety walks.
 • U bewaakt de wettelijke eisen / normen.
 • U toetst ontwerpen op kwaliteit, evalueert de werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en zoekt afstemming met projectteamleden over de specificaties hiervan.
 • U legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers.
 • U signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.
 • U fungeert als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de opdrachtnemer.
 • U draagt bij aan de verbetering van de kaders, werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Elektrotechniek of Industriële Automatisering.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar recente ervaring met het adviseren binnen het kennisveld van besturingstechniek.
 • U hebt kennis van en ervaring met de geldende wet- en regelgeving omtrent integrale veiligheid.
 • U hebt aantoonbaar recente ervaring met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van veiligheidsgerelateerde systemen en processen.
 • U hebt ervaring met system engineering.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met technische bedienings- en besturingsinstallaties, de automatisering van bruggen en sluizen, informatiebeheersystemen en beweegbare bruggen, sluizen of stuwen.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het adviseren en ondersteunen van een projectteam op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering en de implementatie hiervan in:
  • het opstellen van probleemanalyses en (functionele) contractspecificaties.
  • voorgeschreven maatregelen.
 • U hebt aantoonbaar inzicht in en kennis van infrastructuur in relatie tot elektrotechniek en industriële automatisering.
 • U hebt aantoonbare kennis van technische automatisering binnen (veiligheids)kritische omgevingen.
 • U hebt aantoonbare technische kennis van standaarden, methodieken en technieken ten aanzien van machineveiligheid, systeemgerichte contractbeheersing, de RAMS-methodiek, risicomanagement en kostenramingen.

Waar?
Goes / Middelburg

Wanneer?
De functie is per direct parttime beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari 2020, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 22 februari 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018146.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen