Senior projectleider bodemsanering 2018226

U bent een senior projectleider bodemsanering met ervaring met de Wet bodembescherming (Wbb), bodemverontreiniging en het opzetten en begeleiden van complexe projecten / programma’s.      

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een senior projectleider bodemsanering. In 2015 is het convenant Bodem & Ondergrond 2016-2020 getekend, waarbinnen landelijke afspraken zijn gemaakt over de vervolgaanpak van de spoedlocaties tot en met 2020. De ambitie is dat deze spoedlocaties aan het eind van de convenantperiode zijn gesaneerd of dat in ieder geval de risico’s zijn beheerst. Voor de aanpak van de locaties is een flankerend beleidsteam in het leven geroepen, bestaande uit een projectleider en senior-adviseur. Uitstel van de Omgevingswet en nieuwe ontwikkelingen vroegen om een aanvullend uitvoeringsplan waardoor de afhandeling van spoedlocaties en afspraken uit het convenant tot eind 2020 zijn geborgd. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U stelt een plan van aanpak op aan de hand van het uitvoeringsplan Flankerend Beleid 2018-2020.
 • U bent medeverantwoordelijk voor het budget wat beschikbaar is gesteld voor veldonderzoek en bewaakt dat de kosten voor het project binnen dit budget blijven.
 • U inventariseert en analyseert knelpunten bij de realisatie van het uitvoeringsplan en biedt oplossingsrichtingen aan de opdrachtgever.
 • U stemt inhoudelijke, juridische en/of beleidsmatige kwesties af met andere medewerkers binnen het team Vergunningverlening en waar nodig met andere afdelingen.
 • U levert gegevens aan voor de jaarlijkse voortgang met betrekking tot de Mid Term Review (MTR) en de Statenbrief over de voortgang van de uitvoering.
 • U traceert nieuwe vangnetgevallen, waarbij een juridische en financiële toets een onderdeel zal zijn.
 • U rapporteert maandelijks aan de opdrachtgever en voert overleg met betrokken partijen.
 • U stemt gevoelige locaties af met Communicatie en levert een bijdrage aan persberichten.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt in de periode 2008-2018 ervaring opgedaan als projectleider met het opzetten en begeleiden van complexe projecten / programma’s en het financiële beheer van de daarbij horende budgetten.
 • U hebt in de periode 2008-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met bodemverontreiniging.
 • U hebt in de periode 2008-2018 minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met de Wet bodembescherming en de daarbij horende aansprakelijkheden.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U beschikt over een afgeronde opleiding WUR of Larenstein of Saxion of een vergelijkbare milieukundige opleiding.
 • U hebt ervaring met risicobepaling bij bodemverontreiniging.
 • U hebt ervaring met het bodeminformatiesysteem Squit iBis of vergelijkbaar.
 • U hebt ervaring met het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie van bedrijven en het beoordelen hiervan.

Waar?
Arnhem

Wanneer?
De functie is per 1 mei beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 23 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018226.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen