Toezichthouder / Bestekschrijver wegenbouw (40 uur) 2018306

U bent een toezichthouder / bestekschrijver met ervaring met het uitvoeren en het houden van toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten in een omgeving met tegengestelde belangen.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een toezichthouder / bestekschrijver wegenbouw voor het team Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) van de afdeling Uitvoeren Werken. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw- en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur, variërend van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. Het team ORW is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van projecten door het maken van ontwerpen, contracten (bestekken) en het begeleiden van de uitvoering van wegenbouwprojecten. Tijdens de uitvoering van de projecten verricht u een groot deel van de werkzaamheden op andere (project)locaties van de provincie.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht tijdens de realisatie van het project binnen de kaders van het contract / bestek.
 • U neemt beslissingen binnen de kaders van het contract / bestek, in overleg met de projectleider.
 • U coördineert de werkzaamheden van alle partijen die bij de uitvoering betrokken zijn en initieert daartoe bouwvergaderingen en de verslaglegging hiervan, in overleg met de projectleider.
 • U beoordeelt de planning, de wijze van uitvoering en eventueel het kwaliteitsplan van de aannemer.
 • U controleert de werkvoortgang.
 • U meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk.
 • U bent verantwoordelijk voor het (laten) keuren van de te leveren en te verwerken materialen en wint hierover advies in van de kwaliteitsadviseur.
 • U beoordeelt en controleert de door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider.
 • U neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken die de voortgang van het project kunnen belemmeren, met inachtneming van de technische en financiële consequenties.
 • U draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken en ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en de naleving van de Arbo-veiligheids- en gezondheidseisen.
 • U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van een correcte communicatie en informatie-uitwisseling met bedrijven, burgers, politie, ambulancedienst en brandweer.
 • U houdt het dagboek bij waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines en vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd zodat achteraf een goed beeld kan worden gevormd om beslissingen te nemen.
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van de afrekening samen.
 • U controleert de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties.
 • U schrijft RAW-bestekken conform de provinciale standaarden, zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde mts-opleiding Weg en Waterbouw of vergelijkbaar.
 • U hebt in de periode van 2008-2018 minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als toezichthouder binnen de wegenbouwsector.
 • U hebt in de periode van 2013-2018 ervaring opgedaan met het schrijven van bestekken volgens de RAW-systematiek.
 • U hebt kennis van en ervaring opgedaan met UAV, RAW, de Arbo, VCA en CROW publicatie 96 A / B

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan met het houden van toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen.
 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden, waarbij het managen van de omgeving en de omgang met diverse partijen met tegengestelde belangen een beroep hebben gedaan op uw communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid.
 • U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in een organisatie die vergelijkbaar is qua werkwijze.
 • U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met VISI.

Waar?
Arnhem

Wanneer?
De functie is per juli beschikbaar voor 40 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2018, met een optie tot verlenging (3 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 26 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018306.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen