Adviseur techniek (16 of 36 uur) 2018485

U bent een adviseur techniek met ervaring met het beoordelen van ontwerpen, kwaliteitsplanningen, ramingen en offertes binnen droge infrastructurele projecten van een overheidsorganisatie.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op zoek naar een adviseur techniek voor het team Wegen A van de afdeling Zee en Delta. De medewerkers van het team zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het vast en groot onderhoud aan het droge areaal in de regio. Deze onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform prestatie- en E&C-contracten.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U adviseert en ondersteunt de technisch manager.
 • U beoordeelt of ontwerpen, kwaliteitsplannen, ramingen en offertes voldoen aan de contractvoorwaarden en stelt acceptatieadviezen op.
 • U beoordeelt verzoeken tot wijziging / afwijkingen.
 • U signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.
 • U levert input voor het risicodossier, zowel voor het eigen vakgebied als voor andere disciplines.
 • U levert een bijdrage aan toetsen op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.
 • U verzamelt, analyseert en bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties.
 • U beoordeelt op- en afleverdossiers en legt resultaten vast in rapportages.
 • U toetst ontwerpen op kwaliteit en evalueert de werkzaamheden.
 • U toetst de werkzaamheden aan de opdracht en overige gemaakte afspraken.
 • U fungeert als aanspreekpunt en gesprekspartner voor de opdrachtnemer.
 • U zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding op het gebied van civiele techniek.
 • U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA.
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met het onderhouden van droge infrastructuur.
 • U hebt minimaal 1 jaar ervaring met het beoordelen of ontwerpen, kwaliteitsplannen, ramingen en offertes voldoen aan de contractvoorwaarden inclusief het opstellen van acceptatieadviezen.
 • U hebt kennis van en ervaring met prestatiecontracten.
 • U hebt kennis van en ervaring met RAMS, system engineering en FMECA.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring met advisering ten behoeve van prestatiecontracten.
 • U hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing.
 • U hebt kennis van en ervaring met relevante normen en richtlijnen, materialen en onderhoudsmethodieken in relatie tot wegenbouw en kunstwerken.

Waar?
Middelburg

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 16 of 36 uur per week. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 22 juni 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst / mevrouw Heijker, 078-6549060. Referentienummer 2018485.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen