Senior projectmanager mobiliteit (24-34 uur) 2018606

U bent een senior projectmanager mobiliteit met ervaring met mobiliteitsmanagement en het project Minder Hinder binnen meerdere politiek-bestuurlijke organisaties.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een senior projectmanager mobiliteit voor het project Minder Hinder. In de periode 2020 tot 2030 worden 4 grote infrastructurele projecten uitgevoerd in regio van Utrecht en Amersfoort. Dit zijn de volgende projecten:

 • A12 / A27 Ring Utrecht
 • Noordelijke randweg Utrecht
 • A27 Houten – Hooipolder
 • A28 / A1 Knooppunt Hoevelaken

Deze 4 projecten resulteren in circa 10 jaar aan wegwerkzaamheden waarmee een grote mate aan hinder veroorzaakt wordt in de regio. Elk project draagt zelf de eigen verantwoordelijkheid om de verkeershinder zo goed als mogelijk te beheersen. Omdat de projecten een grote impact hebben op de bereikbaarheid, is besloten om een gezamenlijke aanpak voor deze projecten op te zetten, namelijk het project Minder Hinder. U bent werkzaam als projectmanager van het projectteam Minder Hinder.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het voeren van regie over en aansturen van alle benodigde activiteiten met betrekking tot het project Minder Hinder.
 • U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam en expertiseteam Minder Hinder.
 • U draagt zorg voor het (laten) maken van de periodieke analyses, een maatregelenpakket, de benodigde budgetten en het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming.
 • U coördineert de activiteiten die worden uitgevoerd door anderen, waaronder door de projectteams van de infrastructurele projecten.
 • U draagt zorg voor het afstemmen, samenwerken en borgen van de bestuurlijke betrokkenheid met de realisatieprojecten en de diverse stakeholders.
 • U stuurt op de voortgang en een periodieke tussenstand van de behaalde en te verwachten resultaten.
 • U informeert de programmamanager over (potentiële) bestuurlijke risico’s en andere risico’s.
 • U rapporteert aan de programmamanager en stuurgroep / programmaraad over de voortgang en tussenresultaten.
 • U begeleidt eventuele beheersmaatregelen, zoals audits en/of toetsen, in samenwerking met het interne projectteam en de externe auditor.
 • U creëert intern en extern draagvlak en samenhang om strategische doelen naar concrete resultaten te vertalen.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Minder Hinder-aanpak (van Rijkswaterstaat) en mobiliteitsmanagement.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen meerdere politiek-bestuurlijke organisaties, zoals een provincie, gemeente of Rijkswaterstaat.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als projectmanager.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per 3 september beschikbaar voor 24-34 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste begin september 2019, met een optie tot verlenging (3 x 1 jaar). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 16 augustus aanstaande en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018606.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen