Toezichthouder afvalinzameling en reiniging (32 uur) 2018897

U bent een toezichthouder met ervaring met het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot afvalinzameling en reiniging, bij voorkeur binnen een gemeente.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een toezichthouder afvalinzameling en reiniging voor het team Dagelijks Beheer van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. De afdeling Beheer Openbare Ruimte maakt onderdeel uit van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in de gemeente, zowel bovengronds als ondergronds. Binnen de afdeling zijn de teams Dagelijks Beheer, Databeheer en Geo-informatie, Gebiedsmanagement en Uitvoeringsbeleid verantwoordelijk voor het in stand houden, vervangen en doelmatig beheren van de openbare ruimte in alle facetten. De medewerkers binnen het team Dagelijks Beheer zijn verantwoordelijk voor de afvalinzameling, gladheidsbestrijding en de reiniging van de openbare ruimte. De uitvoering van de taken wordt gedaan door een aannemer voor een periode van 5 jaar.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de afvalinzameling en reiniging.
 • U draagt zorg voor het afhandelen en beoordelen van klachten van inwoners over de dienstverlening.
 • U analyseert rapportages van de aannemer (inzamelresultaten, uren en kostendoorberekening).
 • U analyseert klachten en meldingen van bewoners.
 • U draagt verbetervoorstellen aan.
 • U fungeert als het aanspreekpunt voor de teamleiders afval en reiniging van de aannemer en de afdeling Stadstoezicht.
 • U bent verantwoordelijk voor het afhandelen / beoordelen van verzoeken voor de verplaatsing van aanbiedplaatsen en communiceert hierover met de bewoners.
 • U onderhoudt contact met de aannemers over het (ver)plaatsen van ondergrondse en bovengrondse containers en/of het inrichten van aanbiedplaatsen.
 • U communiceert met de bewoners over het project Afval Scheiden Loont en de regels over (zwerf)afval.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde relevante mbo-opleiding.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie.
 • U hebt kennis van bestekken volgens CROW / RAW.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Gouda

Wanneer?
De functie is per 5 november beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind oktober 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 25 oktober 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Heijker, 078-6549060. Referentienummer 2018897.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen