Technisch projectleider groen (16-20 uur) 2018911

U bent een technisch projectleider met ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- en herinrichtingsprojecten van cultuurtechnische en/of groentechnische werken, bij voorkeur binnen een gemeente.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een technisch projectleider groen voor het team Projecten van het domein Stadsontwikkeling. U houdt zich voornamelijk bezig met werkzaamheden binnen projecten en regulier grondonderhoud en het verrichten van vakspecialistische werkzaamheden. Daarnaast adviseert u over de beleidsuitvoering op aspecten of deelgebieden van het werkterrein van het project.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U treedt op als technisch projectleider van onderhoudsprojecten en herinrichtingsprojecten van voornamelijk cultuurtechnische en/of groentechnische werken, zoals de renovatie van parken, plantsoenen en straatboombeplantingen.
 • U bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van 1 of meerdere processen.
 • U draagt bij aan de projectbegroting, budgetramingen en projectplanning.
 • U stelt projectplannen op volgens de GROTICK-methode en gebaseerd op de methode van projectmatig werken.
 • U toetst prijsaanbiedingen en doet voorstellen voor prijsonderhandelingen, rekeninghoudend met de beschikbare budgetten.
 • U draagt zorg voor de (interne) opdrachtverstrekking aan ondersteunende teams of derden.
 • U vraagt vergunningen en ontheffingen aan die benodigd zijn voor de werkzaamheden en neemt maatregelen ten behoeve van het verkrijgen hiervan.
 • U stelt een programma van eisen op aan de hand van de richtlijnen en verplichtingen.
 • U realiseert en legt verantwoording af over de kwaliteit en kwantiteit van de producten of diensten.
 • U stimuleert vanuit uw inhoudelijke verantwoordelijkheid op het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.
 • U neemt deel aan het participatieproces met bewoners en andere belanghebbenden.
 • U draagt zorg voor de communicatie richting de bewoners en neemt deel aan de bewonersavonden.
 • U bent verantwoordelijk voor het laten opstellen, controleren, toetsen, (laten) bijstellen en bespreken van ontwerpen, bestekken en bestekstekeningen, materiaalkeuzes en afwerkingsniveau’s aan het programma van eisen en uitgangspunten.
 • U bewaakt de projectplanningen en –begrotingen en de kwaliteit hiervan en rapporteert hierover aan de algemeen projectleider.
 • U adviseert over inrichtingsplannen en meerjarenbeheer- en onderhoudsplannen en geeft prioriteiten aan de projecten.
 • U rapporteert over de voortgang aan de opdrachtgevers.
 • U draagt zorg voor het (laten) opstellen van beplantingsplannen en beheerplannen.
 • U realiseert (deel)projecten binnen het afgesproken budget en de tijdsduur en met een minimale overlast voor de stad.
 • U legt verantwoording af aan de algemeen projectleider of teamleider over de kwaliteit van de projectwerkzaamheden en de aanpak bij zich voordoende (dagelijkse) uitvoeringsproblemen.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur aan de Van Hall Larenstein.
 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau en minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring.
 • U heb kennis van en ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van projecten.
 • U hebt inzicht in de financiële, personele en organisatorische (uitvoeringsgerichte) aspecten van projecten.
 • U hebt ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel.
 • U beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve en contactuele vaardigheden.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Schiedam

Wanneer?
De functie is per 3 december beschikbaar voor 16-20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind november 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 25 oktober 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Lamet, 078-6549060. Referentienummer 2018911.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen