Manager tunnelveiligheid (32-36 uur) 2018930

U bent een manager tunnelveiligheid met ervaring met het adviseren over brand- en/of tunnelveiligheid binnen infrastructurele projecten van een G4-gemeente.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een manager tunnelveiligheid voor de directie Metro en Tram. De medewerkers binnen de directie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte van de gemeente (met een grootstedelijk context). De omvang varieert van enkele miljoenen tot projecten met een budget van € 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren. U bent werkzaam voor het project Wegtunnels

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de beheersing van de (transport)veiligheidsissues binnen het project en het verkrijgen van het bewijs van integrale veiligheid (met het doel om een openstellingsvergunning te verkrijgen).
 • U volgt het proces dat aansluit bij de wet- en regelgeving en aangewezen standaarden (waaronder de Amsterdamse Tunnelstandaard) dat resulteert in de veiligheidsdocumentatie die noodzakelijk is voor het verkrijgen van de openstellingsvergunning.
 • U adviseert het projectteam over de invulling van de veiligheidsrandvoorwaarden conform de wet- en regelgeving.
 • U adviseert binnen het project met betrekking tot eisen op het gebied van integrale veiligheid (met uitzondering van V&G-aspecten).
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) invullen van de veiligheidsdocumentatie die benodigd is voor de openstellingsvergunning, waaronder het tunnelveiligheidsplan en het veiligheidsbeheerplan.
 • U geeft advies over de invulling van de veiligheidseisen.
 • U beoordeelt (veiligheids)producten.
 • U onderhoudt contacten met de hulpdiensten en het bevoegd gezag.
 • U bewaakt de voldoening aan de wettelijke eisen en de impact van wijzigingen in de wet- en regelgeving binnen het project.
 • U draagt zorg voor het voorbereiden van het proces ten behoeve van de openstelling door de tunnelbeheerder.
 • U rapporteert en legt verantwoording af aan de programmadirecteur.

Eisen

 • U hebt minimaal een technisch afgeronde wo-opleiding.
 • U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van brand- en/of tunnelveiligheid.
 • U hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie.
 • U hebt ervaring met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit, de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels.
 • U hebt kennis van en ervaring met integrale veiligheidsvraagstukken binnen infrastructurele projecten.
 • U hebt kennis van en ervaring met tunnelveiligheid, kwantitatieve risicoanalyses, scenarioanalyses en CFD-berekeningen.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het ontwerp van dienst- en/of bediengebouwen, gerelateerd aan de (brand)veiligheidsaspecten binnen het gebouw.
 • U hebt ervaring opgedaan met projecten binnen een complexe omgeving of G4-gemeente.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA of bent bereid deze te behalen.
 • U hebt kennis van en ervaring met infrastructurele renovatieprojecten.
 • U hebt kennis van en ervaring met tunnelveiligheid met betrekking tot wegverkeerstunnels (waaronder met tunnels die niet in eigendom zijn van de Rijksoverheid).

Waar?
Amsterdam

Wanneer?
De functie is per januari 2019 beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot 2024. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór donderdag 15 november 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2018930.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen