Senior projectleider uitvoering stationsgebied (24-32 uur) 2019228

U bent een senior civieltechnisch projectleider met ervaring met leiden van uitvoerende werkzaamheden binnen complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsopgaven.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in de provincie Utrecht, is op zoek naar een senior civieltechnisch projectleider uitvoering stationsgebied. Sinds 2003 wordt in het gebied gewerkt aan de realisatie van het masterplan Stationsgebied, waardoor het gebied mooier, veiliger en leefbaarder moet worden. Door de grote hoeveelheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen het project en het grote aantal reizigers, bezoekers en leveranciers wordt het project beschouwd als een complexe opgave. De projectorganisatie Stationsgebied is de regisseur van alle publieke en private ontwikkelingen en opdrachtgever voor diverse werken op het gebied van vastgoed, infrastructuur en openbare ruimte. De uit te voeren werken zijn technisch uitdagend en worden uitgevoerd in nauwe samenhang met werken van andere private en publieke partijen. Voor het begeleiden van enkele opdrachten wordt gezocht naar een senior civieltechnisch projectleider.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U geeft namens de opdrachtgever leiding aan het geheel van de uitvoerende werkzaamheden binnen de projecten.
 • U denkt mee in het voortraject en stemt met de integraal projectmanager af om het project optimaal te kunnen voorbereiden.
 • U voert overleg met diensten en bedrijven om de logistiek binnen het project goed te laten verlopen.
 • U bewaakt de voortgang, kwaliteit, BLVC en het budget van het project tijdens de uitvoering en stuurt hierop zodat de risico’s tijdig gesignaleerd en beheerst worden.
 • U rapporteert begrijpelijk en inzichtelijk over de voortgang, het budget en de risico’s van de werkzaamheden.
 • U stuurt de directievoerders en toezichthouders aan.
 • U fungeert als voorzitter tijdens de bouwvergaderingen.
 • U beoordeelt meer- en minderwerk en stemt dit af met de integraal projectmanager.
 • U draagt zorg voor een goede overdracht naar de beheerorganisatie.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau op het gebied van civiele techniek.
 • U hebt minimaal 10 jaar ervaring met complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsopgaven.
 • U hebt kennis van en ervaring met RAW en UAV-gc.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt kennis van en minimaal 10 jaar ervaring met het werken voor publieke opdrachtgevers.
 • U hebt kennis van en ervaring met het adviseren over het aanbesteden en contracteren van grote groepen.
 • U hebt werkervaring met de overdracht van projecten naar het stedelijk beheer.
 • U bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op 29 januari aanstaande.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 24-32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór woensdag 23 januari aanstaande en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Heijker, 078-6549060. Referentienummer 2019228.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen