Strategisch adviseur BIM (12-20 uur) 190201

U bent een strategisch adviseur met ervaring met strategische / bestuurlijke advisering over het inrichten / opstarten van een BIM-programma met als doel het digitaliseren van mutatiestromen van assetgegevens.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een strategisch adviseur voor de directie Verkeer en Openbare Ruimte. De directie is (mede)verantwoordelijk voor fijne buurten en een leefbare, gezonde, bereikbare en duurzame stad. Verkeer en Openbare Ruimte staat daarbij voor functioneel, veilig, duurzaam, participatief en kostenefficiënt beheer (instandhouding en vernieuwing in de openbare ruimte). Eén van de randvoorwaarden om een goede invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden is de beschikking over structureel, integraal, digitaal, objectgericht inzicht van de assets in de openbare ruimte (ligging, omvang, staat, typering, functioneren), inzicht in de projectenportfolio (gepland en in uitvoering) en gebruiksinformatie. Bouwwerk Informatie Management (BIM) wordt daarbij gezien als een kritische enabler. De gemeente heeft inmiddels ruime ervaring met de ‘3D-benadering’ van BIM. In samenwerking met het Ingenieursbureau wordt daarom ingezet op het digitaliseren van de mutatiestroom van de assets in de openbare ruimte. De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van BIM-instrumenten als een digitale objectenbibliotheek en een informatieleveringsspecificatie. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op de thema’s management en informatie en mens en cultuur om ervoor te zorgen dat wat ontwikkeld wordt ook goed gebruikt gaat worden. Deze ontwikkelingen worden in de vorm van een programma aangepakt. Als strategisch adviseur levert u een bijdrage aan verschillende onderdelen van dit programma.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U adviseert op bestuurlijk / ambtelijk strategisch (directie)niveau over het inrichten / opstarten van een BIM-programma met als doel het digitaliseren van mutatiestromen van assetgegevens.
 • U bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en voorbereiden van de strategische tafel BIM+ (strategische advisering bestuurlijk- / directieniveau).
 • U vervult een (tijdelijke) secretarisrol van de strategische tafel BIM+ en de stuurgroep BIM V&OR – IB (digitalisering mutaties assets).
 • U vertegenwoordigt de gemeente bij relevante landelijke BIM-ontwikkelingen.
 • U legt de relatie tussen bestuurlijke / maatschappelijke opgaven en de BIM / digitalisering.

Eisen 

 • U hebt minimaal een wo werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 5 jaar managementervaring opgedaan bij een grote (meer dan 2500 medewerkers) complexe publieke opdrachtgever (strategisch niveau).
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met bestuurs- / directieadvisering op het vlak van BIM vanuit een assetmanagement- en informatievoorzieningsperspectief binnen een grote (meer dan 2500 medewerkers) complexe publieke opdrachtgever in het GWW-domein.
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als BIM-programmamanager bij een grote (meer dan 2500 medewerkers) publieke opdrachtgever, bij voorkeur een G4-gemeente, Rijkswaterstaat of ProRail.
 • U hebt ervaring met het aansturen van de ontwikkeling van IV- / BIM-instrumentarium zoals een informatieleveringsspecificatie en digitale objectenbibliotheek op basis van linked datatechnologie.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen 

 • U hebt ervaring met het leveren van een bijdrage aan het landelijk BIM-netwerk op strategisch niveau.

Waar?
Amsterdam

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 12-20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind oktober 2019, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór maandag 22 april 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 190201.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen