Teamleider Ruimte en Economie (32-36 uur) 190055

U bent een teamleider met ervaring met ontwikkelingsgericht leidinggeven en verandertrajecten die gericht zijn op de houding en het gedrag van medewerkers.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Gelderland, is op zoek naar een teamleider voor de nog op te richten afdeling Ruimte en Economie. Binnen het ruimtelijk domein van de gemeente wordt gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe afdeling: Ruimte en Economie. Binnen deze nieuwe afdeling worden de huidige afdelingen Economische Zaken, Ontwikkelingsbedrijf en Ruimtelijke Ontwikkeling samengebracht. De nieuwe afdeling bestaat uit ongeveer 120 medewerkers. Daarnaast loopt er ook nog een organisatiebreed traject, waarbij met andere afdelingen samen wordt gewerkt aan verbetering op zowel inhoud als op houding en gedrag. Er is reeds een kwartiermaker benoemd die de nieuwe afdeling gaat opbouwen. Gedurende dit traject draagt u bij aan het opbouwen van de nieuwe afdeling, waarbij prioritering, duidelijke sturing, integratie in denken en doen en wendbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken 

 • U levert een bijdrage aan het opbouwen van de nieuwe afdeling.
 • U coacht / ondersteunt medewerkers in hun ontwikkeling, bespreekt de voortgang en stuurt zo nodig bij.
 • U geeft leiding aan een groep hoogopgeleide professionals die in wisselende samenstellingen veelal projectmatig werken aan de gemeenschappelijke agenda voor het ruimtelijke domein.
 • U draagt er zorg voor dat de personele bezetting op orde is en de bedrijfsvoering klopt.
 • U stelt de jaarplanning op in de vorm van resultaatafspraken met medewerkers.

Eisen 

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt sinds 2010 minimaal 3 jaar ervaring opgedaan bij een gemeentelijke overheid met een bevolkingsomvang van minimaal 100.000 inwoners.
 • U hebt ervaring opgedaan met het ontwikkelingsgericht leidinggeven aan professionele medewerkers binnen het ruimtelijk domein.
 • U hebt ervaring met verandertrajecten die gericht zijn op de houding en het gedrag van medewerkers.
 • U kunt resultaatgericht zijn zonder direct op de inhoud te sturen.
 • U bent op dinsdag 26 maart of woensdag 27 maart beschikbaar voor een kennismakingsgesprek.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Waar?
Gelderland

Wanneer?
De functie is per 1 april beschikbaar voor 32-36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2019, met een optie tot verlenging (2 x 4 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór woensdag 20 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Warbout, 078-6549060. Referentienummer 190055.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen