Senior financieel adviseur (36 uur) 190081

U bent een senior financieel adviseur met ervaring met het adviseren binnen meerjarige investeringsprogramma’s in het fysiek domein van bij voorkeur een (grote) gemeente.

Wie?
Onze opdrachtgever is een gemeente in Zuid-Holland. Vanwege de nieuwe positionering van de afdeling en de daarvoor benodigde doorontwikkeling is de gemeente op zoek naar een financieel adviseur voor de afdeling Financiën van de portefeuille Interne Dienstverlening. Enerzijds ligt het accent van uw werkzaamheden op gemeentebrede, portefeuilleoverstijgende complexe of strategische vraagstukken en het verbeteren van de financiële advisering ten behoeve van de interne klant als gevolg van de nieuwe positionering en de benodigde doorontwikkeling. Daarnaast werkt u aan het coördineren en regisseren van de beleidscyclus tussen het concern, de verschillende portefeuilles en de financiële functie.

Anderzijds bent u binnen deze opdracht verantwoordelijk voor de strategisch-tactische advisering en monitoring van financiële dossiers in het fysieke domein en het adviseren over de inrichting van de financiële bedrijfsvoering (rollen en taken) binnen het fysieke domein. Binnen het fysieke domein worden grote en meerjarige investeringsprojecten en grondexploitaties uitgevoerd op het gebied van parkeren, woningen, scholen en sportvoorzieningen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U adviseert over de aansluiting en borging van de fysieke projecten ten aanzien van de beleidscyclus en de onderliggende financiële administratie.
 • U creëert inzicht in de meerjarige financiële consequenties van de investeringsprogramma’s en het financieel meerjarenperspectief.
 • U draagt zorg voor het (laten) borgen en monitoren van de financiële consequenties van de investeringsprogramma’s in de financiële administratie na de besluitvorming.
 • U fungeert als de verbindende schakel tussen de financiële administratie en de budgethouder of beheerder.
 • U levert financieel advies bij voorstellen met financiële consequenties.
 • U bent verantwoordelijk voor het proactief bewaken, controleren en analyseren van financiële gegevens.
 • U ondersteunt de budgethouder en werkt samen met de business controllers van de afdeling Concern Control en andere adviseurs.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van financiën en control, zoals Business Administration, HEAO, Accounting of vergelijkbaar.
 • U hebt minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met financiële advisering ten behoeve van meerjarige investeringsprogramma’s.
 • U hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het financieel-strategisch adviseren van het bestuur, de directie en het management over financiële vraagstukken.
 • U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inhoudelijk hoogwaardig financieel advies ten behoeve van de werkzaamheden in de planning- en controlcyclus in de publieke sector.
 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren over de inrichting van de financiële bedrijfsvoering (rollen en taken).
 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met rapportagemethodieken en het opstellen van managementrapportages.
 • U hebt aantoonbare ervaring met het gebruik van een financieel systeem, zoals Oracle (of een vergelijkbaar systeem).

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt werkervaring opgedaan bij een (grote) gemeente (bij voorkeur een 100.000+-gemeente).

Waar?
Zuid-Holland

Wanneer?
De functie is per april beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis voor ten minste 9 maanden, met een optie tot verlenging (4 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 22 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Stefan Warbout, 078-6549060. Referentienummer 190081.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen