Vacatures


5 van de 18 openstaande vacatures


Senior toezichthouder bodem (32 uur) - 210038

U bent een toezichthouder bodem die toezicht houdt en handhaaft op saneringslocaties en u helpt met de optimalisering van de werkprocessen binnen de unit Groen, Bodem en Opsporing.


Adviseur omgevingsmanagement waterkeringen (36 uur) - 210034

U bent met het gehele IPM-team verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om projecten te realiseren vanuit een waterschap in de (voor)verkennings- en planfase.


Technisch manager / projectleider (24 uur) - 210025

U bent een technisch manager / projectleider met ervaring in een IPM-rol die het technisch team aanstuurt en contact heeft met de stakeholders over de technische kant van het project.


Inkoopmanager onderhoud (36 uur) - 210008

U bent een inkoopmanager die meewerkt aan meerdere nieuwe en te vernieuwen (raam)overeenkomsten met externe partijen voor onderhoudswerkzaamheden van rioolwaterzuiveringsinstallaties.


Adviseur optimalisatie watersystemen (36 uur) - 201039

Als adviseur optimalisatie watersystemen wordt u verantwoordelijk voor de optimalisatie van de werking van de watersystemen, zodat de jaardoelstellingen van het waterschap worden behaald.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services