Vacatures


2 van de 18 openstaande vacatures


Senior toezichthouder bodem (32 uur) - 210038

U bent een toezichthouder bodem die toezicht houdt en handhaaft op saneringslocaties en u helpt met de optimalisering van de werkprocessen binnen de unit Groen, Bodem en Opsporing.


Adviseur omgevingsmanagement waterkeringen (36 uur) - 210034

U bent met het gehele IPM-team verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om projecten te realiseren vanuit een waterschap in de (voor)verkennings- en planfase.


Copyright ©2019 - Van Dijk Employment Services