Procesmanager toekomstbeeld OV (32 uur) 190060

U bent een procesmanager met ervaring met omgevingsmanagement en het opstellen van strategische beleidsnota’s binnen strategische OV-projecten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een provincie, is op zoek naar een procesmanager voor het expertiseteam OV van het domein Mobiliteit. Binnen het domein Mobiliteit zijn de taken op het gebied van het regionaal openbaar vervoer belegd. Binnen het expertiseteam OV wordt gewerkt aan de kosteneffectieve en vraaggerichte exploitatie van het openbaar vervoer. Momenteel wordt binnen het team gewerkt aan het Regionale Toekomstbeeld OV. Het Regionale Toekomstbeeld OV heeft 2 verschillende doelen. Het eerste doel is het borgen dat in de landelijke en regionale ontwikkelstudies oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van het OV worden meegenomen die aansluiten bij de regionale opgaven. Het tweede doel omvat het bepalen van een regionaal voorkeursperspectief voor de ontwikkeling van het OV in Midden-Nederland en in het bijzonder in de regio Utrecht. Het resultaat is een bestuursnotitie waarin de ontwikkelmogelijkheden en keuzerichtingen voor het OV in Midden-Nederland worden beschreven. Ter versterking van het kernteam, zoekt de provincie een procesmanager die vanuit de inhoud verbinding legt met zowel belanghebbende regionale partijen als landelijke ontwikkeltrajecten.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk leggen van verbinding tussen het Regionale Toekomstbeeld OV, het Landelijk Toekomstbeeld OV en het programma U Ned.
 • U bent binnen het project Regionale Toekomstbeeld OV verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
 • U draagt zorg voor het organiseren van de samenwerking, afstemming en communicatie met de stakeholders waardoor draagvlak ontstaat voor de bestuursnotitie.
 • U organiseert verschillende ambtelijke en bestuurlijke afstemmingsmomenten.
 • U draagt zorg voor het inhoudelijk voorbereiden van de bestuurlijke afstemmingsmomenten.
 • U stuurt op een tijdige realisatie van de bestuursnotitie.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van verkeer / vervoer.
 • U hebt een opleiding afgerond of aantoonbare werkervaring op het gebied van mobiliteitsvraagstukken in het ruimtelijk-economisch perspectief.
 • U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met mobiliteit.
 • U hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van een beleid bij een provincie.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar kennis van en aantoonbare werkervaring opgedaan met strategische OV-projecten.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met bestuurlijke processen.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met omgevingsmanagement.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen binnen het publieke domein van OV.
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring met het aansturen van OV-programma’s.
 • U hebt ervaring met het opstellen van minimaal 3 strategische beleidsnota’s, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit en OV.
 • U hebt inhoudelijke kennis van en ervaring met relevante landelijke OV-beleidsprocessen, zoals het Regionale Toekomstbeeld OV.

Waar?
Utrecht

Wanneer?
De functie is per 15 april beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste medio april 2020, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 22 maart 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jesca Heijker, 078-6549060. Referentienummer 190060.

Solliciteren

Printen, delen en doorsturen